www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

8. 1. 2020

Javnofinančna in makroekonomska gibanja, januar 2020

Saldo sektorja država je v prvih treh četrtletjih leta 2019 izkazoval presežek v višini 0,7 % BDP in se tako nahaja v okviru napovedi iz oktobrskega Osnutka proračunskega načrta, ki je za celotno leto 2019 predvidel presežek na ravni 0,8 % BDP. Doseganje nominalnega presežka je bilo predvsem posledica nadaljnjega izboljšanja razmer na trgu dela, zlasti […]

5. 12. 2019

Posvet Fiskalnega sveta ob koncu leta 2019

Fiskalni svet je ob koncu leta 2019 organiziral redni posvet s poznavalci javnih financ in ekonomske politike. Povabilu na posvet so se odzvali mag. Marijana Bednaš, dr. Anže Burger, mag. Saša Jazbec, dr. Bogomir Kovač, dr. Janez Šušteršič in mag. Boštjan Vasle. Razprava se je na pobudo Fiskalnega sveta dotaknila dveh širših področij: fiskalnih pravil in dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

14. 11. 2019

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost dopolnjenega Predloga proračunov RS za leti 2020 in 2021 s fiskalnimi pravili

Fiskalni svet tudi po pregledu dopolnjenih predlogov proračunskih dokumentov (dopolnjen Predlog proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter dopolnjeni Osnutek proračunskega načrta za leto 2020) ocenjuje, da projekcije javnofinančnih gibanj spremljajo precejšnja negativna tveganja. Projekcije so formalno sicer skladne s fiskalnimi pravili, a Fiskalni svet še naprej zaznava nedoslednosti med napovedmi nekaterih postavk ter predlaganimi oziroma veljavnimi ukrepi. Že realizacija zgolj manjšega dela zaznanih tveganj bi lahko pomenila odklon od formalne skladnosti.

© Fiskalni svet 2017 - 2020

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje