www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

12. 12. 2018

Posvet Fiskalnega sveta ob koncu leta 2018

Člani Fiskalnega sveta so bili imenovani marca 2017, leto 2018 pa je bilo prvo celo koledarsko leto, v katerem je Fiskalni svet deloval. Ob tej priložnosti smo organizirali posvet s poznavalci javnih financ in ekonomske politike. Povabilu na posvet so se odzvali dr. Anže Burger, dr. Boris Majcen, dr. Matjaž Novak, dr. Jure Stojan, dr. […]

6. 12. 2018

Fiskalni svet sprejel delegacijo Mednarodnega denarnega sklada

Fiskalni svet je 6. 12. 2018 obiskala delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je na rednem letnem obisku v Sloveniji. Člani delegacije MDS so Fiskalnemu svetu predstavili možne alternativne načine davčnega prestrukturiranja, na to temo je bila opravljena tudi krajša razprava.

23. 10. 2018

Fiskalni svet sprejel delegacijo Mednarodnega denarnega sklada

Fiskalni svet je 23. 10. 2018 obiskala delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je na rednem letnem obisku v Sloveniji. Namen obiska je bila izmenjava mnenj o trenutnem in pričakovanem fiskalnem položaju Slovenije ter o srednjeročnih izzivih fiskalne politike. Razprava je potekala predvsem o ocenah Fiskalnega sveta glede tveganj za javne finance in ključnih prioritetah […]

15. 10. 2018

Izjava ob objavi Osnutka proračunskega načrta za leti 2018 in 2019

Osnutek proračunskega načrta je pomemben dokument v okviru koordinacije in nadzora ekonomskih politik v EU, v katerem morajo države članice predstaviti glavne usmeritve glede javnofinančnih ciljev in ukrepov za prihodnje leto pred sprejemom proračunskih dokumentov v nacionalnih parlamentih. Dokument, ki ga je Evropski komisiji in Evroskupini predložila Slovenija, je pripravljen na podlagi scenarija nespremenjenih politik. […]

26. 9. 2018

Pojasnilo Fiskalnega sveta v zvezi z objavo Ocene javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022

Fiskalni svet je z Zakonom o fiskalnem pravilu kot samostojen in neodvisen organ zavezan k preverjanju spoštovanja fiskalnih pravil, s čemer se zagotavljajo pogoji za dolgoročno vzdržnost javnih financ. Fiskalni svet se zaveda, da koalicijska pogodba ni proračunski dokument in tudi sicer ne nujno zavezujoč dokument. Kljub temu pa lahko koalicijska pogodba služi kot nastavek […]

18. 9. 2018

Ocena javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018-2022

Fiskalni svet po pregledu ukrepov, navedenih v koalicijski pogodbi, ugotavlja, da bi njihovo dosledno izvajanje lahko vodilo v oddaljevanje od srednjeročnega fiskalnega cilja in zagotavljanja vzdržnih javnih financ. To bi glede na položaj gospodarstva pomenilo prociklično in s tem neustrezno fiskalno politiko. Dokument Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022 predstavlja […]

© Fiskalni svet 2017 - 2019

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje