www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

30. 8. 2018

Fiskalni svet se je sestal z mandatarjem za sestavo nove vlade g. Marjanom Šarcem

Mandatar za sestavo nove vlade g. Marjan Šarec se je odzval vabilu Fiskalnega sveta in ga danes obiskal v spremstvu mag. Vojmirja Urlepa. Na neformalnem srečanju je Fiskalni svet predstavil pomen fiskalnih pravil za srednjeročno vzdržnost javnih financ, razprava pa je bila namenjena tudi izmenjavi mnenj o javnofinančnih vidikih koalicijske pogodbe. Obe strani sta izpostavili […]

7. 8. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020

Fiskalni svet ocenjuje, da predlog Odloka ni skladen z Zakonom o fiskalnem pravilu. Takšna ocena temelji na dejstvu, da se politične in makroekonomske okoliščine pa tudi okoliščine v zdravstvu od priprave Programa stabilnosti 2018 niso dodatno spremenile. Tudi ostali proračunski dokumenti in s tem prilagoditev celotnega okvira niso bili pripravljeni na podlagi spremenjenih okoliščin od […]

12. 7. 2018

Fiskalni svet ob objavi publikacije Javnofinančna in makroekonomska gibanja poziva vlado v nastajanju k zagotovitvi vzdržnosti javnih financ

Ugodna gospodarska in javnofinančna gibanja so se nadaljevala tudi v začetku leta 2018. Visoka rast javnofinančnih prihodkov in zmerno povečanje izdatkov sta se odrazila v presežku sektorja država v višini 0,6 % BDP. Medletna rast prihodkov (6,1 %) v prvem četrtletju je povezana z nadaljnjo rastjo gospodarske aktivnosti in ugodnimi razmerami na trgu dela. Rast izdatkov sektorja […]

13. 6. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017

Fiskalni svet je ocenil skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017. Fiskalni svet je skladno z določili Zakona o fiskalnem pravilu pripravil oceno skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017. Po oceni Fiskalnega sveta je bila javnofinančna politika v lanskem letu proticiklično restriktivna, kar je primerno glede […]

30. 5. 2018

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2017

Fiskalni svet je po Zakonu o fiskalnem pravilu (ZFisP) do konca maja vsakega leta Državnemu zboru RS dolžan oddati poročilo o delovanju v preteklem letu. Poročilo v prvem delu prikazuje strukturo in različne ravni delovanja Fiskalnega sveta v prvem letu njegovega obstoja. Fiskalni svet je v letu 2017 pripravil več ocen proračunskih dokumentov, ki mu […]

18. 4. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Osnutek Programa stabilnosti – dopolnitev 2018 ni skladen s fiskalnimi pravili

Ugodne gospodarske okoliščine v letu 2017 so tudi Sloveniji omogočile pospešeno javnofinančno konsolidacijo in približanje srednjeročnemu fiskalnemu cilju. Žal Fiskalni svet po pregledu osnutka Programa stabilnosti 2018 za obdobje 2018–2021 ugotavlja, da predvidena javnofinančna gibanja niso skladna s fiskalnimi pravili. Ustrezni srednjeročni fiskalni cilj oziroma strukturni presežek v višini 0,25 % BDP v obdobju Programa stabilnosti ne bo dosežen, saj ukrepi za nadaljnjo konsolidacijo javnih financ niso predvideni.

© Fiskalni svet 2017 - 2018

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje