www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

25.04.2017

Ocena vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili na podlagi predloga ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019

Fiskalni svet je na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP UL, 55/15 (2.) 8. točka 7. člena) zavezan podati mnenje o spremembah okvira glede vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Ministrstvo za finance je dne 24 .4. 2017 poslalo Fiskalnemu svetu na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list […]

13.04.2017

Ocena vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili na podlagi osnutka dopolnjenega Programa stabilnosti in predloga okvira proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020

Fiskalni svet je sprejel oceno javnofinančne politike na osnovi osnutka dopolnjenega Programa stabilnosti za leto 2017 in predloga sprememb Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020. 12. 4. 2017 je na 73. nujni seji oceno obravnaval Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora.

27.03.2017

Fiskalni svet je obiskala delegacija predstavnikov Mednarodnega denarnega sklada (MDS)

Novoustanovljeni Fiskalni svet je danes, 27. 3. 2017, obiskala delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki se mudi v Ljubljani na svojem rednem obisku v okviru posvetovanja po IV. členu statuta MDS. S predsednikom Fiskalnega sveta, dr. Davorinom Kračunom in članom Fiskalnega sveta, mag. Tomažem Peršetom  so izmenjali mnenja in poglede na vlogo Fiskalnega sveta v […]

© Fiskalni svet 2017 - 2018