www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

13. 6. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017

Fiskalni svet je ocenil skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017. Fiskalni svet je skladno z določili Zakona o fiskalnem pravilu pripravil oceno skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017. Po oceni Fiskalnega sveta je bila javnofinančna politika v lanskem letu proticiklično restriktivna, kar je primerno glede […]

30. 5. 2018

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2017

Fiskalni svet je po Zakonu o fiskalnem pravilu (ZFisP) do konca maja vsakega leta Državnemu zboru RS dolžan oddati poročilo o delovanju v preteklem letu. Poročilo v prvem delu prikazuje strukturo in različne ravni delovanja Fiskalnega sveta v prvem letu njegovega obstoja. Fiskalni svet je v letu 2017 pripravil več ocen proračunskih dokumentov, ki mu […]

18. 4. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Osnutek Programa stabilnosti – dopolnitev 2018 ni skladen s fiskalnimi pravili

Ugodne gospodarske okoliščine v letu 2017 so tudi Sloveniji omogočile pospešeno javnofinančno konsolidacijo in približanje srednjeročnemu fiskalnemu cilju. Žal Fiskalni svet po pregledu osnutka Programa stabilnosti 2018 za obdobje 2018–2021 ugotavlja, da predvidena javnofinančna gibanja niso skladna s fiskalnimi pravili. Ustrezni srednjeročni fiskalni cilj oziroma strukturni presežek v višini 0,25 % BDP v obdobju Programa stabilnosti ne bo dosežen, saj ukrepi za nadaljnjo konsolidacijo javnih financ niso predvideni.

4. 4. 2018

Priporočilo Fiskalnega sveta: Državni zbor naj ustavi vse zakonodajne postopke, katerih učinki na javne izdatke niso vključeni v obstoječe proračunske okvire

V dneh, ko Vlada RS opravlja le še tekoče posle, je v Državnem zboru na pobudo posameznih poslancev v postopku 49 zakonskih predlogov, od katerih jih ima polovica neposredne finančne učinke. Fiskalni svet priporoča: Poslancem Državnega zbora, da ne sprejemajo zakonov z javnofinančnimi učinki, ki niso vključeni v obstoječe proračunske okvire; Državnemu svetu, da z […]

3. 4. 2018

Posvet ob 1. obletnici Fiskalnega sveta

Fiskalni svet je ob 1. obletnici delovanja organiziral posvet s poznavalci javnih financ in ekonomske politike. Razpravljavci so na poziv Fiskalnega sveta izrazili mnenja o njegovem dosedanjem delu ter o nalogah in izzivih, s katerimi se bo novoustanovljena institucija soočala v prihodnje.

23. 2. 2018

Poziv Fiskalnega sveta ob povečanju tveganj za vzdržnost javnih financ

Fiskalni svet poziva vse deležnike, da trenutnih ugodnih razmer ne izkoriščajo za doseganje kratkoročnih in ozko zastavljenih ciljev, ki bi ogrozili vzdržnost javnih financ; vlado in državni zbor pa, da v trenutnih ugodnih razmerah zagotovita nadaljnjo konsolidacijo javnih financ.

© Fiskalni svet 2017 - 2019

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje