www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

26. 9. 2018

Pojasnilo Fiskalnega sveta v zvezi z objavo Ocene javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022

Fiskalni svet je z Zakonom o fiskalnem pravilu kot samostojen in neodvisen organ zavezan k preverjanju spoštovanja fiskalnih pravil, s čemer se zagotavljajo pogoji za dolgoročno vzdržnost javnih financ. Fiskalni svet se zaveda, da koalicijska pogodba ni proračunski dokument in tudi sicer ne nujno zavezujoč dokument. Kljub temu pa lahko koalicijska pogodba služi kot nastavek […]

18. 9. 2018

Ocena javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018-2022

Fiskalni svet po pregledu ukrepov, navedenih v koalicijski pogodbi, ugotavlja, da bi njihovo dosledno izvajanje lahko vodilo v oddaljevanje od srednjeročnega fiskalnega cilja in zagotavljanja vzdržnih javnih financ. To bi glede na položaj gospodarstva pomenilo prociklično in s tem neustrezno fiskalno politiko. Dokument Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022 predstavlja […]

30. 8. 2018

Fiskalni svet se je sestal z mandatarjem za sestavo nove vlade g. Marjanom Šarcem

Mandatar za sestavo nove vlade g. Marjan Šarec se je odzval vabilu Fiskalnega sveta in ga danes obiskal v spremstvu mag. Vojmirja Urlepa. Na neformalnem srečanju je Fiskalni svet predstavil pomen fiskalnih pravil za srednjeročno vzdržnost javnih financ, razprava pa je bila namenjena tudi izmenjavi mnenj o javnofinančnih vidikih koalicijske pogodbe. Obe strani sta izpostavili […]

7. 8. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020

Fiskalni svet ocenjuje, da predlog Odloka ni skladen z Zakonom o fiskalnem pravilu. Takšna ocena temelji na dejstvu, da se politične in makroekonomske okoliščine pa tudi okoliščine v zdravstvu od priprave Programa stabilnosti 2018 niso dodatno spremenile. Tudi ostali proračunski dokumenti in s tem prilagoditev celotnega okvira niso bili pripravljeni na podlagi spremenjenih okoliščin od […]

12. 7. 2018

Fiskalni svet ob objavi publikacije Javnofinančna in makroekonomska gibanja poziva vlado v nastajanju k zagotovitvi vzdržnosti javnih financ

Ugodna gospodarska in javnofinančna gibanja so se nadaljevala tudi v začetku leta 2018. Visoka rast javnofinančnih prihodkov in zmerno povečanje izdatkov sta se odrazila v presežku sektorja država v višini 0,6 % BDP. Medletna rast prihodkov (6,1 %) v prvem četrtletju je povezana z nadaljnjo rastjo gospodarske aktivnosti in ugodnimi razmerami na trgu dela. Rast izdatkov sektorja […]

13. 6. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017

Fiskalni svet je ocenil skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017. Fiskalni svet je skladno z določili Zakona o fiskalnem pravilu pripravil oceno skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017. Po oceni Fiskalnega sveta je bila javnofinančna politika v lanskem letu proticiklično restriktivna, kar je primerno glede […]

© Fiskalni svet 2017 - 2019

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje