www.fs-rs.si / Aktualno / Priporočilo Fiskalnega sveta: Fiskalna politika mora hitro ukrepati in omejiti javnofinančne posledice staranja prebivalstva
Objavljeno: 10.08.2017

Priporočilo Fiskalnega sveta: Fiskalna politika mora hitro ukrepati in omejiti javnofinančne posledice staranja prebivalstva

Staranje prebivalstva je eden ključnih izzivov slovenske fiskalne politike. To je sicer dolgoročen problem, ki pa zahteva odzivanje že danes. Brez hitrega ukrepanja glede izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, se bodo zaostrili pogoji doseganja srednje in dolgoročne stabilnosti javnih financ, saj bo potrebno vzpostaviti vnaprej znatno višji strukturni presežek javnih financ in s tem zagotoviti dolgoročno vzdržen dolg sektorja država. Obstoječi strukturni primanjkljaj na ravni okoli 1-1,5 % BDP in dolg sektorja država okoli 80% BDP namreč predstavljata šibko izhodišče za soočanje z obstoječimi in pričakovanimi bremeni staranja prebivalstva.

© Fiskalni svet 2017 - 2018