www.fs-rs.si / Aktualno / Stališče Fiskalnega sveta glede pravnega okvira srednjeročnega javnofinančnega načrtovanja
Objavljeno: 27.09.2017

Stališče Fiskalnega sveta glede pravnega okvira srednjeročnega javnofinančnega načrtovanja

Fiskalni svet poziva k pospešenemu sprejemu novega Zakona o javnih financah tako, da bodo med drugim končno ustrezno prenesene določbe Direktive o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic (2011/85/EU) in da bo lahko uporabljen v proračunskih postopkih od začetka leta 2018 dalje.

© Fiskalni svet 2017 - 2018