www.fs-rs.si / Fiskalni svet / Kaj delamo

Kaj delamo

Fiskalni svet izvaja naloge na podlagi 7. člena Zakona o fiskalnem pravilu. Fiskalni svet pripravlja in javno objavlja ocene, ki lahko vključujejo tudi priporočila, v zvezi s skladnostjo javnofinančne politike s fiskalnimi pravili, ki so določena v tem zakonu, predpisih, ki urejajo javne finance, ali predpisih EU, ki urejajo ekonomsko upravljanje v državah članicah. Poleg določil Zakona o fiskalnem pravilu je novela Zakona o javnih financah iz februarja 2018 Fiskalnemu svetu naložila dodatne naloge, ki se nanašajo na ocenjevanje kakovosti preteklih makroekonomskih in javnofinančnih napovedi.

Fiskalni svet je vzpostavil redni letni načrt delovanja. Ta je v veliki meri terminsko določen s postopkom izdelave proračunskih dokumentov ter z objavami pomembnejših makroekonomskih in javnofinančnih podatkov. Fiskalni svet se običajno tedensko sestane na nejavnih sejah.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje