www.fs-rs.si / Fiskalni svet / Sodelovanje z drugimi institucijami

Sodelovanje z drugimi institucijami

Zakon o fiskalnem pravilu omogoča Fiskalnemu svetu sklepanje sporazumov z organi sektorja država, ki mu morajo zagotoviti vse informacije, analize in podatke, s katerimi razpolagajo (sedmi odstavek 10. člena ZFisP). Tako je sklenil sporazuma o sodelovanju z Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj in z Ministrstvom za finance. Fiskalni svet sodeluje tudi z ostalimi domačimi institucijami, ki mu posredujejo podatke in s katerimi se posvetuje glede makroekonomskih gibanj in usmeritev fiskalne politike.

Fiskalni svet sodeluje tudi z mednarodnimi institucijami. Namen vključevanja v mednarodne povezave neodvisnih fiskalnih institucij je sledenje trenutnim trendom na področju proračunskega nadzora, izmenjava informacij in prenos dobrih praks podobnih institucij. Fiskalni svet je poleg ostalih institucij, ki oblikujejo in izvajajo ekonomsko politiko v Sloveniji, tudi sogovornik mednarodnih institucij, kot so Mednarodni denarni sklad, Evropska komisija, ali bonitetne agencije. V tovrstnih stikih predstavlja in pojasnjuje svoj pogled na makroekonomsko in javnofinančno dogajanje v Sloveniji. 

Sporazumi o sodelovanju

Sporazum o sodelovanju med Fiskalnim svetom in Ministrstvom za finance Aneks k Sporazumu o sodelovanju med Fiskalnim svetom in Ministrstvom za finance Sporazum o sodelovanju med Fiskalnim svetom in Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj

EU IFI

EU IFI – European Union’s Independent Fiscal Institutions – je prostovoljna in neformalna povezava neodvisnih fiskalnih institucij, ki služi izmenjavi mnenj in informacij med članicami. EU IFI dvakrat letno objavi kratke informacije o javnofinančnih dogajanjih v državah članicah. Svoj pogled na kratkoročna in dolgoročna fiskalna gibanja ter z njimi povezane izzive v tem okviru predstavlja tudi Fiskalni svet.

OECD

V okviru OECD deluje povezava neodvisnih fiskalnih institucij, ki služi izmenjavi informacij in dobrih praks. OECD je na podlagi večletnega sodelovanja in spremljanja pripravil tudi smernice dobrih praks za učinkovito delovanje fiskalnih svetov. OECD vzdržuje tudi bazo, ki je namenjena pregledu glavnih značilnosti neodvisnih fiskalnih institucij in v katero je od poletja 2017 vključena tudi Slovenija.

© Fiskalni svet 2017 - 2022

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje