www.fs-rs.si / Fiskalni svet / Kdo smo

Kdo smo

Fiskalni svet

Fiskalni svet sestavljajo trije člani oziroma predsednik in dva člana, ki jih na predlog Vlade potrdi Državni zbor. Člani so izvoljeni za dobo petih let, največ dvakrat zaporedoma. Funkcija člana ni združljiva z opravljanjem druge javne funkcije, ki vključuje upravljanje, nadzor ali zastopanje neposrednega ali posrednega uporabnika proračunov sektorja država.
Predsednik zastopa, organizira in vodi delo Fiskalnega sveta. Predsednik mora biti po določilih Zakona o fiskalnem pravilu zaposlen za najmanj polovico polnega delovnega časa, medtem ko sta lahko člana zaposlena za največ polovico polnega delovnega časa.
Administrativno–tehnične naloge (kadrovske zadeve, informatika, računovodstvo, odnosi z javnostmi,…) za potrebe Fiskalnega sveta izvajajo službe Računskega sodišča Republike Slovenije.

Člani Fiskalnega sveta

Predsednik
Dr. Davorin Kračun, predsednik Fiskalnega sveta

Dr. Davorin Kračun

E: Davorin.Kracun(at)fs-rs.si

Življenjepis

Članica
Alenka Jerkič

Alenka Jerkič

E: Alenka.Jerkic(at)fs-rs.si

Življenjepis

Član
Mag. Tomaž Perše

Mag. Tomaž Perše

E: Tomaz.Perse(at)fs-rs.si

Življenjepis

Služba za analize

Služba za analize opravlja strokovno pomoč za člane Fiskalnega sveta. V okviru tega redno spremlja in analizira makroekonomska in javnofinančna gibanja v Sloveniji in v tujini ter pripravlja podlage za mnenja in gradiva Fiskalnega sveta.

Vodja službe za analize

Mag. Aleš Delakorda

E: Ales.Delakorda(at)fs-rs.si

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje