www.fs-rs.si / Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Kratek povzetek pravnih obvestil:

  1. Spletni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje strani.
  2. Vse, kar je objavljeno na naših spletnih straneh, je tudi vaše.
  3. Vsebine spletišča uporabljate na lastno odgovornost.

V nadaljevanju več podrobnih informacij.

Pravna obvestila in varovanje zasebnosti

1. Spletni piškotki

Spletni piškotki (v nadaljevanju: piškotki) so majhne datoteke, ki jih strežnik med obiskom spletnega mesta pošlje uporabnikovemu brskalniku, ta pa jih nato naloži na uporabnikovo napravo (računalnik, tablico, pametni telefon), s katero uporabnik dostopa do spletnega mesta.

Spletno mesto fiskalnega sveta uporablja le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporablja v namene analitike.

Podatki o posameznih piškotkih, upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in trajanju piškotkov, so navedeni v nadaljevanju:

Ponudnik:fs-rs.si

Piškotki:

  •  pll_language

Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro nastavitve jezika spletnega mesta.

Trajanje: 1 leto

  • TS(…)

Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff371’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve.

Trajanje: čas posamezne seje

S potrditvijo obvestila (klik na gumb Razumem) uporabnik potrdi, da je seznanjen s shranjevanjem piškotkov in dostopom do piškotkov (oz. podatkov, pridobljenih s piškotki), že shranjenih v uporabnikovi napravi.

Uporabnik lahko o tem, ali in katere piškotke lahko upravljavci oziroma ponudniki namestijo na njegovo opremo, odloči tudi z ustreznimi nastavitvami v svojem spletnem brskalniku.

2. Uporaba objavljenih vsebin
Fiskalni svet deluje po načelih odprtosti in transparentnosti, zato želi z objavo najširšega nabora vsebin s svojega delovnega področja omogočiti enako uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Prizadevamo si, da javnost čim bolje in sprotno obveščamo o delovanju Fiskalnega sveta. Objavljene vsebine so informacije javnega značaja. Vse vsebine so prosto dostopne, v celoti pa je dovoljena tudi njihova ponovna uporaba, v pridobitni ali nepridobitni namen.

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bili dokumenti izdelani. Informacije javnega značaja so skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam.

3. Omejitev odgovornosti
Uporabniki vsebine spletnega mesta uporabljajo na lastno odgovornost. Fiskalni svet ne prevzema civilne ali kazenske odgovornosti glede posledic uporabe informacij na teh straneh.

Posebej opozarjamo, da informacije na spletnih straneh Fiskalnega sveta:

  • niso nujno natančne reprodukcije uradnih besedil; edina verodostojna so besedila, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije ali v originalnih dokumentih;
  • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
  • vključujejo tudi povezave do zunanjih spletnih strani, ki so izven nadzora Fiskalnega sveta, zaradi česar zanje ne more prevzeti nikakršne odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti.

Niti Fiskalni svet niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje strani in s tem povezane nevšečnosti ali izgube na strani uporabnikov spletnega mesta.

Fiskalni svet si ne glede na razlog pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Ta izjava ne omejuje odgovornosti Fiskalnega sveta za delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, niti ne izključuje odgovornosti za dejanja, za katera izključitev odgovornosti ni zakonsko dovoljena.

Vsebina te strani je bila nazadnje posodobljena 21. 4. 2017.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje