www.fs-rs.si / Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče fs-rs.si.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer bralnike zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • uporaba pisav, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljajo se premikajoče slike (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti
Spletišče fs-rs.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi izjem, navedenih v nadaljevanju.

Nedostopna vsebina
Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF in XLS za dokumente, kjer je omogočeno strojno branje:
  • ocen spoštovanja fiskalnih pravil,
  • priporočil, stališč in analiz;
 • videoposnetki niso opremljeni s podnapisi;

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. 9. 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 23. 9. 2020.

Povratne in kontaktne informacije
Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Fiskalni svet
Likozarjeva ulica 3
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.fs@fs-rs.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek
V primeru nezadovoljivih odgovorov na katerokoli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo:

Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje