www.fs-rs.si / Življenjepis / Alenka Jerkič

Alenka Jerkič

Alenka Jerkič je zaključila univerzitetni študij ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1984. V letih 1986 do 1993 je kot analitik in zadnji dve leti kot pomočnica direktorja Analitsko raziskovalnega centra v Banki Slovenije  objavila okrog deset člankov, vzpostavila in nato vodila pripravo plačilnobilančne statistike ter statistike mednarodnih naložb Republike Slovenije. Leta 1994 je vodila ustanavljanje Oddelka za finančno statistiko na Banki Slovenije in bila nato pet let direktorica tega oddelka.

Od leta 1999 do 2002 je bila vodja enote za zadeve EU v Oddelku za makroekonomske analize in javne finance ter v Proračunskem oddelku Ministrstva za finance. V tem času je med drugim vzpostavila statistiko dolga in primanjkljaja države Slovenije skladno z Evropskim sistemom nacionalnih računov (ESA) ter zasnovala, vodila objave Biltena javnih financ in sodelovala pri pripravi Predpristopnih ekonomskih programov.

Od leta 2003 do leta 2017 je bila članica Odbora namestnikov Ekonomsko finančnega odbora (EFC Alternates), ki je pristojen za usklajevanje javnofinančnih politik v Evropski uniji, ter sodelovala pri delu Ekonomsko finančnega odbora (leto in pol kot članica) in Sveta ministrov za ekonomske in finančne zadeve. Od leta 2003 do 2010 in od leta 2014 do 2017 je bila članica odbora Finančnih svetovalcev v Svetu ministrov Evropske unije.  Od njihove ustanovitve 2010 oziroma 2012 do 2017 je bila ena od direktorjev Evropskega instrumenta za finančno stabilnost (EFSF) in namestnica slovenskega člana direktorija Evropskega mehanizma za stabilnost (ESM).

Za članico Fiskalnega sveta je bila izvoljena 21. marca 2017.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje