www.fs-rs.si / Življenjepis / Dr. Davorin Kračun

Dr. Davorin Kračun

Davorin Kračun se je rodil v Mariboru 31. oktobra 1950. Univerzitetno diplomo s področja ekonomije je prejel v Mariboru (1974), magisterij (1978) in doktorat (1981) s področja ekonomskih znanosti pa na Univerzi v Zagrebu.

S poučevanjem in znanstvenim raziskovanjem na področju ekonomije je pričel na Visoki ekonomsko-komercialni šoli (sedaj Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru) leta 1974 kot asistent. Leta 1982 je bil izvoljen v naziv docenta, 1987 izrednega profesorja in 1995 v naziv rednega profesorja. V letih 1983-1987 je bil prodekan Fakultete.

Profesor Kračun je bil v Vladi Republike Slovenije minister za zunanje zadeve (1996-1997), minister za ekonomske odnose in razvoj in podpredsednik Vlade (1993-1995) ter minister za planiranje (1992-1993). Med drugim je bil tudi predsednik ekonomskega sveta Vlade (1995-1997), član sveta Narodne banke Slovenije (1986-1991) in član upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (1988-1992). V vladi je bil med drugim odgovoren za koordinacijo makroekonomske stabilizacije in pripravo razvojne strategije, lastniško preoblikovanje podjetij, pristop v GATT in WTO, bilateralne gospodarske sporazume in za koordinacijo ekonomskih politik.

V letih 2000-2004 je bil izredni in pooblaščeni veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike in v Mehiki (s sedežem v Washingtonu D.C.). Po vrnitvi v domovino se je ponovno zaposlil na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru kot profesor za področje ekonomske teorije in politike. Bil je predstojnik Katedre za politično ekonomijo, predstojnik Inštituta za ekonomsko diagnozo in prognozo, predsednik Akademskega zbora fakultete in v. d. dekana fakultete. Izobraževalno delo je prav tako opravljal na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,  bil je tudi nosilec predmeta Ekonomska diplomacija na podiplomskem študiju Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Njegovo bibliografijo (COBISS) sestavlja preko 500 vpisov, med katerimi so znanstveni in strokovni članki in monografije, univerzitetni učbeniki, raziskovalna poročila, vabljena predavanja na univerzah po svetu, prispevki na konferencah, diskusije in komentarji. Profesor dr. Kračun je bil tudi avtor in gostitelj izobraževalne serije na nacionalni TV. Poleg znanstveno-raziskovalnega dela na področju ekonomije velja omeniti še njegovo angažiranje na področju korporacijskega upravljanja (kot predsednik nadzornih svetov), pri zagotavljanju kakovosti visokošolskega izobraževanja in na področju zunanje politike (član Strateškega sveta RS za zunanjo politiko, član strokovno-izobraževalnega sveta MZZ).

Za predsednika Fiskalnega sveta je bil izvoljen 21. marca 2017.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje