www.fs-rs.si / Življenjepis / Mag. Tomaž Perše

Mag. Tomaž Perše

Mag. Tomaž Perše je bil rojen 1975 v Slovenj Gradcu. Leta 1999 je zaključil študij Ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz dveh smeri: smer Trženje in smer Finance. Po končanem dodiplomskem študiju je leta 2000 vpisal magistrski študij Ekonomije, smer Industrijska politika, ki ga je leta 2004 uspešno zaključil z magistrskim delom z naslovom »Odločanje tujih investitorjev pri vlaganjih v Slovenijo«.

Svojo poklicno pot je začel leta 2000 na Agenciji za gospodarsko promocijo in tuje investicije v sestavi Ministrstva za gospodarstvo kot svetovalec na področju tujih neposrednih investicij. Od leta 2005 do 2008 je bil sekretar v kabinetu Ministra za finance, od leta 2008 pa tudi vodja Kabineta ministra. Leta 2009 se je zaposlil na Davčni upravi RS v Službi generalne direktorice, leta 2012 pa je vodil Službo generalne direktorice. Istega leta je postal v.d. generalnega direktorja Davčne uprave RS in to funkcijo opravljal 8 mesecev. V letih 2013 in 2014 je opravljal funkcijo namestnika generalne direktorice Davčne uprave, od ustanovitve Finančne uprave leta 2014 do 2016 pa je bil vodja Službe generalne direktorice. Od leta 2016 dalje je zaposlen kot sekretar na Posebnem finančnem uradu v okviru Finančne uprave RS.

Mag. Tomaž Perše ima bogate izkušnje s področja javnih financ kakor tudi poslovnih financ. Ima opravljen izpit za nadzornika, bil je član nadzornih svetov več gospodarskih družb (Slovenska odškodninska družba d.d., Sava d.d., Kobilarna Lipica idr.). Na davčnem področju je bil med drugim imenovan za člana strokovne skupine za združitev Carinske in Davčne uprave leta 2012, ki jo je vodilo Ministrstvo za finance. Leta 2016 pa je v Bruslju na Evropski komisiji opravil izpit za certificiranega ocenjevalca učinkovitosti davčnih administracij po metodologiji TADAT.

Za člana Fiskalnega sveta je bila izvoljen 21. marca 2017.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje