www.fs-rs.si / Aktualno / Priporočilo Fiskalnega sveta: Državni zbor naj ustavi vse zakonodajne postopke, katerih učinki na javne izdatke niso vključeni v obstoječe proračunske okvire
Objavljeno: 04.04.2018

Priporočilo Fiskalnega sveta: Državni zbor naj ustavi vse zakonodajne postopke, katerih učinki na javne izdatke niso vključeni v obstoječe proračunske okvire

V dneh, ko Vlada RS opravlja le še tekoče posle, je v Državnem zboru na pobudo posameznih poslancev v postopku 49 zakonskih predlogov, od katerih jih ima polovica neposredne finančne učinke.

Fiskalni svet priporoča:

  1. Poslancem Državnega zbora, da ne sprejemajo zakonov z javnofinančnimi učinki, ki niso vključeni v obstoječe proračunske okvire;
  2. Državnemu svetu, da z vetom prepreči sprejem takšnih zakonov, v kolikor Državni zbor ne bi ravnal po priporočilu iz prejšnje točke.
© Fiskalni svet 2017 - 2018