www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

27. 1. 2022

Posvet Fiskalnega sveta o spremembah fiskalnih pravil

Fiskalni svet je 25. 1. 2022 organiziral interni posvet o vidikih sprememb fiskalnih pravil. Posveta so se udeležili dr. Matej Avbelj, dr. Anže Burger, dr. Jože P. Damijan, dr. Igor Masten, dr. Mojmir Mrak in dr. Dušan Mramor. Udeleženci so predstavili različne poglede glede potrebe po spremembi obstoječih fiskalnih pravil in glede morebitne poti teh […]

7. 1. 2022

Mesečna informacija, januar 2022

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v letu 2021 znašal -3.098 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov pa -705 mio EUR. Primanjkljaj je bil v obeh primerjavah manjši kot v letu 2020, kar je predvsem posledica rasti prihodkov ob okrevanju gospodarske aktivnosti. Prihodki so bili lani za 23,1 % višji kot v 2020, […]

3. 12. 2021

Mesečna informacija, december 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih enajstih mesecih 2021 znašal -2.641 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal -577 mio EUR. Po septembrski oceni realizacije Ministrstva za finance naj bi primanjkljaj državnega proračuna letos znašal -3.958 mio EUR, kar je okoli 1.200 mio EUR več kot po proračunu, ki […]

4. 11. 2021

Mesečna informacija, november 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih desetih mesecih 2021 znašal -2.339 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal -423 mio EUR. Po septembrski oceni realizacije Ministrstva za finance naj bi primanjkljaj državnega proračuna letos znašal -3.958 mio EUR, kar je okoli 1.200 mio EUR več kot po proračunu, ki […]

18. 10. 2021

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023

Predlagani proračunski dokumenti nakazujejo dodatno spodbujevalno fiskalno politiko v naslednjih letih glede na trenutno veljavne dokumente, čeprav se ob omejitvah na ponudbeni strani že pojavljajo znaki pregrevanja gospodarstva. S tem se povečujejo tveganja, da se bo začasno izjemno povečanje javne porabe, ki je bilo v povezavi z epidemijo v pretežni meri upravičeno, prelilo v strukturno […]

8. 10. 2021

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili

Predlog spremenjenega okvira omogoča dodatno spodbujevalno naravnano fiskalno politiko ob tem, da so gospodarske razmere boljše od pričakovanih ob pripravi trenutno veljavnega okvira. Občutno višanje izdatkov v letu 2021 bi zastavilo podlago za neustrezno strukturno poslabšanje položaja javnih financ tudi v prihodnje. Predlog spremembe okvira predstavlja po mnenju Fiskalnega sveta nadaljevanje neustreznega načrtovanja v razmerah, […]

© Fiskalni svet 2017 - 2022

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje