www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

14. 6. 2024

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2023

Javnofinančni položaj se je lani izboljšal, fiskalna politika je bila v nasprotju z načrti vlade razmeroma restriktivno naravnana. Znižanje primanjkljaja sektorja država pod maastrichtsko mejo so omogočile zlasti z vidika javnih financ ugodne makroekonomske razmere. Realizirana raven javne porabe je bila lani znotraj sprejetega triletnega okvira. Glede na to, da so bile ob njegovih spremembah […]

13. 6. 2024

Fiskalni svet je pridobil novo modelsko orodje za izboljšanje ocenjevanja dolgoročne vzdržnosti javnih financ

Fiskalni svet je zaključil večletni projekt, s katerim smo pridobili novo modelsko orodje za ocenjevanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ, s poudarkom na tveganjih zaradi demografskih sprememb. Projekt je financirala Evropska komisija v okviru Instrumenta tehnične podpore državam članicam (https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_sl). Za izdelavo modelskega orodja je bil izbran danski inštitut DREAM (https://dreamgroup.dk/), ki ima dolgoletne izkušnje na […]

5. 6. 2024

Mesečna informacija, junij 2024

Državni proračun je imel po predhodnih podatkih v prvih petih mesecih leta brez upoštevanja neposrednega učinka interventnih ukrepov presežek v višini 210 mio EUR, ki je bil podoben kot v enakem obdobju lani (237 mio EUR). Rast »očiščenih« prihodkov (brez interventnih ukrepov) je bila v povprečju prvih petih mesecev letos (6,6 %) višja kot v […]

23. 5. 2024

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2023

Fiskalni svet je po Zakonu o fiskalnem pravilu do konca maja vsakega leta dolžan Državnemu zboru Republike Slovenije oddati poročilo o delovanju v preteklem letu. Fiskalni svet je skladno s tem zakonom, sprejetim junija 2015, samostojen in neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja ocene o skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Zaradi do […]

7. 5. 2024

Mesečna informacija, maj 2024

Državni proračun je imel po predhodnih podatkih v prvih štirih mesecih leta brez upoštevanja neposrednega učinka interventnih ukrepov presežek v višini 162 mio EUR, ki je bil manjši kot v enakem obdobju lani (292 mio EUR). Rast »očiščenih« prihodkov (brez interventnih ukrepov) je bila v povprečju prvih štirih mesecev letos (5,3 %) nekoliko višja kot […]

18. 4. 2024

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena proračunskih dokumentov za obdobje 2024 do 2027

Primanjkljaj sektorja država brez upoštevanja interventnih ukrepov naj bi se po letošnjem povečanju na okoli -2,0 % BDP do leta 2027 ohranjal na podobni ravni, kljub napovedanim stabilnim in z vidika javnofinančnih prihodkov razmeroma ugodnim makroekonomskim razmeram. Predvideno poslabšanje javnofinančnega položaja je letos v prevladujoči meri posledica projekcij investicijske aktivnosti, ki so po oceni Fiskalnega […]

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje