www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

7. 11. 2023

Mesečna informacija, november 2023

Državni proračun je imel v prvih desetih mesecih leta 2023 primanjkljaj (-1.120 mio EUR), brez upoštevanja neposrednega učinka različnih interventnih ukrepov pa presežek v višini 57 mio EUR. Gibanja v državnem proračunu so bila v prvih desetih mesecih slabša kot v enakem obdobju lani. Večji skupni primanjkljaj (za 845 mio EUR) je bil v prevladujoči […]

16. 10. 2023

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025

Predloženi proračunski dokumenti nakazujejo slabšanje javnofinančne slike in nadaljevanje prociklične ekspanzivne fiskalne politike v tem in prihodnjem letu, če upoštevamo bolj realistično oceno javnofinančnih gibanj v letošnjem letu od tiste, ki jo izkazujejo dokumenti. Takšna ugotovitev je neodvisna od obsežnih predvidenih sredstev za obnovo po avgustovski naravni ujmi. Ob nujnih interventnih ukrepih dodatni fiskalni impulzi […]

5. 10. 2023

Mesečna informacija, oktober 2023

Državni proračun je imel v prvih devetih mesecih leta 2023 primanjkljaj (-764 mio EUR), ki je brez upoštevanja neposrednega učinka različnih interventnih ukrepov znašal -57 mio EUR. Gibanja v državnem proračunu so bila v prvih devetih mesecih slabša kot v enakem obdobju lani. Večji je bil skupni primanjkljaj (za 445 mio EUR), t. i. »očiščeni« […]

2. 10. 2023

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške opreme

Fiskalni svet v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR; v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1) in 20. členom v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, […]

5. 9. 2023

Mesečna informacija, september 2023

Državni proračun je imel v prvih osmih mesecih leta 2023 primanjkljaj (-735 mio EUR), ki je brez upoštevanja učinka odhodkov za blažitev epidemije (161 mio EUR) in ukrepov za blažitev draginje (479 mio EUR) znašal -95 mio EUR. Realizacija v osmih mesecih potrjuje oceno Fiskalnega sveta o nadaljevanju nerealističnega proračunskega načrtovanja, ki lahko predstavlja neustrezno […]

© Fiskalni svet 2017 - 2023

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje