www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

18. 10. 2021

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023

Predlagani proračunski dokumenti nakazujejo dodatno spodbujevalno fiskalno politiko v naslednjih letih glede na trenutno veljavne dokumente, čeprav se ob omejitvah na ponudbeni strani že pojavljajo znaki pregrevanja gospodarstva. S tem se povečujejo tveganja, da se bo začasno izjemno povečanje javne porabe, ki je bilo v povezavi z epidemijo v pretežni meri upravičeno, prelilo v strukturno […]

8. 10. 2021

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili

Predlog spremenjenega okvira omogoča dodatno spodbujevalno naravnano fiskalno politiko ob tem, da so gospodarske razmere boljše od pričakovanih ob pripravi trenutno veljavnega okvira. Občutno višanje izdatkov v letu 2021 bi zastavilo podlago za neustrezno strukturno poslabšanje položaja javnih financ tudi v prihodnje. Predlog spremembe okvira predstavlja po mnenju Fiskalnega sveta nadaljevanje neustreznega načrtovanja v razmerah, […]

5. 10. 2021

Mesečna informacija, oktober 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih devetih mesecih 2021 znašal -2.453 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal -388 mio EUR. V državnem proračunu je za celo leto predviden primanjkljaj v višini -2.747 mio EUR. Prihodki so bili v prvih devetih mesecih za 19,6 % višji kot v enakem […]

23. 9. 2021

Ocena Fiskalnega sveta: Izpolnjevanje pogojev za obstoj izjemnih okoliščin v letu 2022

Fiskalni svet ocenjuje, da bodo na podlagi trenutno znanih informacij in napovedi pogoji za obstoj izjemnih okoliščin izpolnjeni tudi v letu 2022. Obstoj izjemnih okoliščin v letu 2022 omogoča zgolj fleksibilnost pri delovanju fiskalne politike za neposredno naslavljanje izzivov, povezanih z epidemijo, njeno dodatno spodbujevalno delovanje pa na podlagi zadnjih napovedi UMAR po ocenah Fiskalnega […]

15. 9. 2021

Fiskalni svet je skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu obvestil vlado o poteku mandata

Predsednik Fiskalnega sveta je danes vladi RS skladno s 1. odstavkom 9. člena Zakona o fiskalnem pravilu, ki predvideva, da predsednik Fiskalnega sveta pol leta pred iztekom funkcije članov Fiskalnega sveta obvesti vlado, poslal obvestilo o izteku funkcije članov Fiskalnega sveta. Trenutnim članom Fiskalnega sveta mandat poteče 21.3.2022. Dopis predstavlja izhodišče za pričetek izbirnega postopka […]

7. 9. 2021

Mesečna informacija, september 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih osmih mesecih 2021 znašal -2.412 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal -402 mio EUR. V državnem proračunu je za celo leto predviden primanjkljaj v višini -2.747 mio EUR. Prihodki so bili v prvih osmih mesecih za 20,6 % višji kot v enakem […]

© Fiskalni svet 2017 - 2021

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje