www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

3. 7. 2024

Mesečna informacija, julij 2024

Tako sektor država kot javne blagajne imajo v začetku leta primanjkljaje. To je ob ugodni dinamiki prihodkov, ki je predvsem odraz razmer na trgu dela in tudi zaradi inflacije visoke nominalne rasti plač, posledica visoke rasti »očiščenih« odhodkov. Primanjkljaji bodo tako po oceni Fiskalnega sveta kot ostalih domačih in mednarodnih institucij ob koncu leta sicer […]

14. 6. 2024

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2023

Javnofinančni položaj se je lani izboljšal, fiskalna politika je bila v nasprotju z načrti vlade razmeroma restriktivno naravnana. Znižanje primanjkljaja sektorja država pod maastrichtsko mejo so omogočile zlasti z vidika javnih financ ugodne makroekonomske razmere. Realizirana raven javne porabe je bila lani znotraj sprejetega triletnega okvira. Glede na to, da so bile ob njegovih spremembah […]

13. 6. 2024

Fiskalni svet je pridobil novo modelsko orodje za izboljšanje ocenjevanja dolgoročne vzdržnosti javnih financ

Fiskalni svet je zaključil večletni projekt, s katerim smo pridobili novo modelsko orodje za ocenjevanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ, s poudarkom na tveganjih zaradi demografskih sprememb. Projekt je financirala Evropska komisija v okviru Instrumenta tehnične podpore državam članicam (https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_sl). Za izdelavo modelskega orodja je bil izbran danski inštitut DREAM (https://dreamgroup.dk/), ki ima dolgoletne izkušnje na […]

5. 6. 2024

Mesečna informacija, junij 2024

Državni proračun je imel po predhodnih podatkih v prvih petih mesecih leta brez upoštevanja neposrednega učinka interventnih ukrepov presežek v višini 210 mio EUR, ki je bil podoben kot v enakem obdobju lani (237 mio EUR). Rast »očiščenih« prihodkov (brez interventnih ukrepov) je bila v povprečju prvih petih mesecev letos (6,6 %) višja kot v […]

23. 5. 2024

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2023

Fiskalni svet je po Zakonu o fiskalnem pravilu do konca maja vsakega leta dolžan Državnemu zboru Republike Slovenije oddati poročilo o delovanju v preteklem letu. Fiskalni svet je skladno s tem zakonom, sprejetim junija 2015, samostojen in neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja ocene o skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Zaradi do […]

7. 5. 2024

Mesečna informacija, maj 2024

Državni proračun je imel po predhodnih podatkih v prvih štirih mesecih leta brez upoštevanja neposrednega učinka interventnih ukrepov presežek v višini 162 mio EUR, ki je bil manjši kot v enakem obdobju lani (292 mio EUR). Rast »očiščenih« prihodkov (brez interventnih ukrepov) je bila v povprečju prvih štirih mesecev letos (5,3 %) nekoliko višja kot […]

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje