www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

13. 12. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 s fiskalnimi pravili

Predlog Odloka o spremembah Odloka o pripravi proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, ki ga je v oceno prejel Fiskalni svet, se nanaša le na leto 2019. Skupen okvir tako ne nakazuje usmeritev fiskalne politike za nekaj naslednjih let, kot to nalaga zakonodaja. S tem Slovenija ostaja brez kredibilnega in konsistentnega srednjeročnega proračunskega okvira. Fiskalni svet po pregledu predloga okvira ugotavlja, da je začrtana ekspanzivna fiskalna politika v letu 2019 prociklična in kot takšna ne bi bila skladna z zakonodajo.

23. 10. 2018

Fiskalni svet sprejel delegacijo Mednarodnega denarnega sklada

Fiskalni svet je 23. 10. 2018 obiskala delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je na rednem letnem obisku v Sloveniji. Namen obiska je bila izmenjava mnenj o trenutnem in pričakovanem fiskalnem položaju Slovenije ter o srednjeročnih izzivih fiskalne politike. Razprava je potekala predvsem o ocenah Fiskalnega sveta glede tveganj za javne finance in ključnih prioritetah […]

15. 10. 2018

Izjava ob objavi Osnutka proračunskega načrta za leti 2018 in 2019

Osnutek proračunskega načrta je pomemben dokument v okviru koordinacije in nadzora ekonomskih politik v EU, v katerem morajo države članice predstaviti glavne usmeritve glede javnofinančnih ciljev in ukrepov za prihodnje leto pred sprejemom proračunskih dokumentov v nacionalnih parlamentih. Dokument, ki ga je Evropski komisiji in Evroskupini predložila Slovenija, je pripravljen na podlagi scenarija nespremenjenih politik. […]

26. 9. 2018

Pojasnilo Fiskalnega sveta v zvezi z objavo Ocene javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022

Fiskalni svet je z Zakonom o fiskalnem pravilu kot samostojen in neodvisen organ zavezan k preverjanju spoštovanja fiskalnih pravil, s čemer se zagotavljajo pogoji za dolgoročno vzdržnost javnih financ. Fiskalni svet se zaveda, da koalicijska pogodba ni proračunski dokument in tudi sicer ne nujno zavezujoč dokument. Kljub temu pa lahko koalicijska pogodba služi kot nastavek […]

18. 9. 2018

Ocena javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018-2022

Fiskalni svet po pregledu ukrepov, navedenih v koalicijski pogodbi, ugotavlja, da bi njihovo dosledno izvajanje lahko vodilo v oddaljevanje od srednjeročnega fiskalnega cilja in zagotavljanja vzdržnih javnih financ. To bi glede na položaj gospodarstva pomenilo prociklično in s tem neustrezno fiskalno politiko. Dokument Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022 predstavlja […]

© Fiskalni svet 2017 - 2018

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje