www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

18.09.2018

Ocena javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018-2022

Fiskalni svet po pregledu ukrepov, navedenih v koalicijski pogodbi, ugotavlja, da bi njihovo dosledno izvajanje lahko vodilo v oddaljevanje od srednjeročnega fiskalnega cilja in zagotavljanja vzdržnih javnih financ. To bi glede na položaj gospodarstva pomenilo prociklično in s tem neustrezno fiskalno politiko. Dokument Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022 predstavlja […]

30.08.2018

Fiskalni svet se je sestal z mandatarjem za sestavo nove vlade g. Marjanom Šarcem

Mandatar za sestavo nove vlade g. Marjan Šarec se je odzval vabilu Fiskalnega sveta in ga danes obiskal v spremstvu mag. Vojmirja Urlepa. Na neformalnem srečanju je Fiskalni svet predstavil pomen fiskalnih pravil za srednjeročno vzdržnost javnih financ, razprava pa je bila namenjena tudi izmenjavi mnenj o javnofinančnih vidikih koalicijske pogodbe. Obe strani sta izpostavili pomen spoštovanja fiskalnih pravil za zagotavljanje trajne javnofinančne vzdržnosti.

07.08.2018

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020

Fiskalni svet ocenjuje, da predlog Odloka ni skladen z Zakonom o fiskalnem pravilu. Takšna ocena temelji na dejstvu, da se politične in makroekonomske okoliščine pa tudi okoliščine v zdravstvu od priprave Programa stabilnosti 2018 niso dodatno spremenile. Tudi ostali proračunski dokumenti in s tem prilagoditev celotnega okvira niso bili pripravljeni na podlagi spremenjenih okoliščin od […]

12.07.2018

Fiskalni svet ob objavi publikacije Javnofinančna in makroekonomska gibanja poziva vlado v nastajanju k zagotovitvi vzdržnosti javnih financ

Ugodna gospodarska in javnofinančna gibanja so se nadaljevala tudi v začetku leta 2018. Visoka rast javnofinančnih prihodkov in zmerno povečanje izdatkov sta se odrazila v presežku sektorja država v višini 0,6 % BDP. Medletna rast prihodkov (6,1 %) v prvem četrtletju je povezana z nadaljnjo rastjo gospodarske aktivnosti in ugodnimi razmerami na trgu dela. Rast izdatkov sektorja […]

13.06.2018

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017

Fiskalni svet je ocenil skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017. Fiskalni svet je skladno z določili Zakona o fiskalnem pravilu pripravil oceno skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2017. Po oceni Fiskalnega sveta je bila javnofinančna politika v lanskem letu proticiklično restriktivna, kar je primerno glede […]

30.05.2018

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2017

Fiskalni svet je po Zakonu o fiskalnem pravilu (ZFisP) do konca maja vsakega leta Državnemu zboru RS dolžan oddati poročilo o delovanju v preteklem letu. Poročilo v prvem delu prikazuje strukturo in različne ravni delovanja Fiskalnega sveta v prvem letu njegovega obstoja. Fiskalni svet je v letu 2017 pripravil več ocen proračunskih dokumentov, ki mu […]

© Fiskalni svet 2017 - 2018

Ta spletna stran uporablja piškotke. - več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. 'TS015ff371'), in je nujno potreben za zagotavljane ustreznega nivoja storitve. čas seje