www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

18.04.2018

Ocena Fiskalnega sveta: Osnutek Programa stabilnosti – dopolnitev 2018 ni skladen s fiskalnimi pravili

Ugodne gospodarske okoliščine v letu 2017 so tudi Sloveniji omogočile pospešeno javnofinančno konsolidacijo in približanje srednjeročnemu fiskalnemu cilju. Žal Fiskalni svet po pregledu osnutka Programa stabilnosti 2018 za obdobje 2018–2021 ugotavlja, da predvidena javnofinančna gibanja niso skladna s fiskalnimi pravili. Ustrezni srednjeročni fiskalni cilj oziroma strukturni presežek v višini 0,25 % BDP v obdobju Programa stabilnosti ne bo dosežen, saj ukrepi za nadaljnjo konsolidacijo javnih financ niso predvideni.

04.04.2018

Priporočilo Fiskalnega sveta: Državni zbor naj ustavi vse zakonodajne postopke, katerih učinki na javne izdatke niso vključeni v obstoječe proračunske okvire

V dneh, ko Vlada RS opravlja le še tekoče posle, je v Državnem zboru na pobudo posameznih poslancev v postopku 49 zakonskih predlogov, od katerih jih ima polovica neposredne finančne učinke. Fiskalni svet priporoča: Poslancem Državnega zbora, da ne sprejemajo zakonov z javnofinančnimi učinki, ki niso vključeni v obstoječe proračunske okvire; Državnemu svetu, da z […]

03.04.2018

Posvet ob 1. obletnici Fiskalnega sveta

Fiskalni svet je ob 1. obletnici delovanja organiziral posvet s poznavalci javnih financ in ekonomske politike. Razpravljavci so na poziv Fiskalnega sveta izrazili mnenja o njegovem dosedanjem delu ter o nalogah in izzivih, s katerimi se bo novoustanovljena institucija soočala v prihodnje.

23.02.2018

Poziv Fiskalnega sveta ob povečanju tveganj za vzdržnost javnih financ

Fiskalni svet poziva vse deležnike, da trenutnih ugodnih razmer ne izkoriščajo za doseganje kratkoročnih in ozko zastavljenih ciljev, ki bi ogrozili vzdržnost javnih financ; vlado in državni zbor pa, da v trenutnih ugodnih razmerah zagotovita nadaljnjo konsolidacijo javnih financ.

18.01.2018

Fiskalni svet objavil publikacijo Javnofinančna in makroekonomska gibanja

V publikaciji Javnofinančna in makroekonomska gibanja bo Fiskalni svet poleg tekočih gibanj predstavljal oceno dejavnikov in tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje fiskalnih ciljev. Fiskalni svet skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu objavlja ocene izpolnjevanja fiskalnih pravil v rednih publikacijah ob pripravi proračunskih dokumentov, dolžan pa je spremljati tudi tekoča javnofinančna gibanja. Časovni razmiki med pripravo proračunskih dokumentov znašajo tudi več kot pol leta, v vmesnem obdobju pa so objavljeni pomembni makroekonomski in javnofinančni podatki. Zato bo Fiskalni svet predvidoma dvakrat letno (januarja in julija) izdajal publikacijo Javnofinančna in makroekonomska gibanja.

01.12.2017

Fiskalni svet sprejel delegacijo Mednarodnega denarnega sklada

Fiskalni svet je 29. 11. 2017 obiskala delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je na rednem letnem obisku v Sloveniji. Namen obiska je bila izmenjava mnenj o trenutnem in pričakovanem fiskalnem položaju Slovenije ter o srednjeročnih izzivih fiskalne politike, razprava pa je potekala predvsem o ocenah Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov. Člani Fiskalnega sveta so […]

© Fiskalni svet 2017 - 2018