www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

19.10.2017

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost proračunskih dokumentov za leta 2018−2020 s fiskalnimi pravili

Fiskalni svet po pregledu makroekonomskih napovedi in napovedi javnofinančnih gibanj ocenjuje, da so predloženi proračunski dokumenti[1] le deloma skladni s fiskalnimi pravili, ki veljajo v obdobju, v katerem Slovenija še ne dosega srednjeročnega fiskalnega cilja.   [1] Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018−2020, Predlog spremembe državnega proračuna […]

10.08.2017

Priporočilo Fiskalnega sveta: Fiskalna politika mora hitro ukrepati in omejiti javnofinančne posledice staranja prebivalstva

Staranje prebivalstva je eden ključnih izzivov slovenske fiskalne politike. To je sicer dolgoročen problem, ki pa zahteva odzivanje že danes. Brez hitrega ukrepanja glede izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, se bodo zaostrili pogoji doseganja srednje in dolgoročne stabilnosti javnih financ, saj bo potrebno vzpostaviti vnaprej znatno višji strukturni presežek javnih financ in s tem zagotoviti […]

18.07.2017

Ocena skladnosti izvršenega proračuna sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2016

Fiskalni svet je zavezan podati oceno skladnosti izvršenega proračuna sektorja država s fiskalnimi pravili za preteklo leto. Po pregledu makroekonomskih razmer in javno-finančnih gibanj Fiskalni svet ocenjuje, da je Slovenija v letu 2016 izpolnila fiskalna pravila, ki veljajo v obdobju, v katerem Slovenija še ne dosega srednjeročnega fiskalnega cilja.

© Fiskalni svet 2017