www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

23.02.2018

Poziv Fiskalnega sveta ob povečanju tveganj za vzdržnost javnih financ

Fiskalni svet poziva vse deležnike, da trenutnih ugodnih razmer ne izkoriščajo za doseganje kratkoročnih in ozko zastavljenih ciljev, ki bi ogrozili vzdržnost javnih financ; vlado in državni zbor pa, da v trenutnih ugodnih razmerah zagotovita nadaljnjo konsolidacijo javnih financ.

18.01.2018

Fiskalni svet objavil publikacijo Javnofinančna in makroekonomska gibanja

V publikaciji Javnofinančna in makroekonomska gibanja bo Fiskalni svet poleg tekočih gibanj predstavljal oceno dejavnikov in tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje fiskalnih ciljev. Fiskalni svet skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu objavlja ocene izpolnjevanja fiskalnih pravil v rednih publikacijah ob pripravi proračunskih dokumentov, dolžan pa je spremljati tudi tekoča javnofinančna gibanja. Časovni razmiki med pripravo proračunskih dokumentov znašajo tudi več kot pol leta, v vmesnem obdobju pa so objavljeni pomembni makroekonomski in javnofinančni podatki. Zato bo Fiskalni svet predvidoma dvakrat letno (januarja in julija) izdajal publikacijo Javnofinančna in makroekonomska gibanja.

01.12.2017

Fiskalni svet sprejel delegacijo Mednarodnega denarnega sklada

Fiskalni svet je 29. 11. 2017 obiskala delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je na rednem letnem obisku v Sloveniji. Namen obiska je bila izmenjava mnenj o trenutnem in pričakovanem fiskalnem položaju Slovenije ter o srednjeročnih izzivih fiskalne politike, razprava pa je potekala predvsem o ocenah Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov. Člani Fiskalnega sveta so […]

© Fiskalni svet 2017 - 2018