www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

10. 5. 2022

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena Programa stabilnosti 2022

Scenarij nespremenjenih politik Programa stabilnosti 2022 predvideva postopno izboljšanje javnofinančnega položaja. Vendar bodo že sprejeti diskrecijski ukrepi to delno omejili in načrtovani primanjkljaj naj bi bil v letu 2025 v primerjavi brez upoštevanja COVID ukrepov višji kot lani. Še naprej je predvidena rast prihodkov, ki v veliki meri izhaja iz napovedanega nadaljevanja razmeroma ugodnih makroekonomskih […]

13. 4. 2022

Predlog okvira za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2023-2025 in Osnutek Programa stabilnosti 2022 kljub poteku roka (10. 4. 2022) še nista predložena Fiskalnemu svetu

Fiskalni svet do danes, 13. 4. 2022, od Vlade RS v oceno še ni prejel predloga okvira za pripravo proračunov za obdobje 2023-2025 in osnutka Programa stabilnosti 2022. Navedena dokumenta mora Fiskalni svet oceniti skladno s prvo točko drugega odstavka in skladno s prvo točko tretjega odstavka 7. člena Zakona o fiskalnem pravilu. Zakon o […]

7. 4. 2022

Financiranje podnebnega prehoda v Sloveniji: dosedanja gibanja in ocena prihodnjih potreb

Doseganje podnebno-energetskih ciljev predstavlja v naslednjih letih enega največjih izzivov tudi za fiskalno politiko. Zaradi pričakovanega občutnega povečanja investicij za doseganje teh ciljev se v okviru razprave o morebitni spremembi fiskalnih pravil na ravni EU med bolj pogostimi rešitvami omenja posebno obravnavo t. i. zelenih investicij pri izračunu spoštovanja pravil. V tem kontekstu smo ocenili, […]

5. 4. 2022

Mesečna informacija, april 2022

Primanjkljaj državnega proračun je po začasnih podatkih v prvih treh mesecih 2022 znašal -260 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov pa bi imel državni proračun presežek v višini 15 mio EUR. Saldo državnega proračuna je v obeh primerjavah boljši kot v enakem obdobju lani, kar je predvsem posledica rasti prihodkov ob okrevanju gospodarske aktivnosti. […]

17. 3. 2022

Fiskalni svet pričenja s projektom tehnične pomoči TSI DG REFORM Evropske komisije

Fiskalni svet je danes skupaj z Evropsko komisijo (DG REFORM) in danskim institutom DREAM (https://dreamgroup.dk/) pripravil začetni sestanek v okviru projekta ob pridobljeni tehnični pomoči TSI (Technical Support Instrument; več na: https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en) pri razvoju dolgoročnega modela javnih financ. Sestanku so poleg navedenih institucij prisostvovali tudi predstavniki nekaterih drugih slovenskih institucij, povezanih s tematiko projekta ter […]

7. 3. 2022

Mesečna informacija, marec 2022

Državni proračun je po začasnih podatkih v prvih dveh mesecih 2022 izkazal presežek v višini 94 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov pa je presežek znašal 240 mio EUR. Saldo državnega proračuna je v obeh primerjavah boljši kot v enakem obdobju lani, kar je predvsem posledica rasti prihodkov ob okrevanju gospodarske aktivnosti. Izredno visoka […]

© Fiskalni svet 2017 - 2022

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje