www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

18. 5. 2023

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2022

Fiskalni svet je po Zakonu o fiskalnem pravilu do konca maja vsakega leta dolžan Državnemu zboru Republike Slovenije oddati poročilo o delovanju v preteklem letu. Fiskalni svet je skladno s tem zakonom, sprejetim junija 2015, samostojen in neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja ocene o skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Glede na […]

8. 5. 2023

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023

S predlogom rebalansa za letošnje leto je predviden visok primanjkljaj državnega proračuna (-4,5 % BDP), na katerega podobno vplivajo interventni ukrepi za blažitev posledic draginje in epidemije ter t. i. »očiščeni« primanjkljaj (brez učinka interventnih ukrepov). Slednji je hkrati izključni razlog za občutno povečanje primanjkljaja glede na lani (za 2,2 o. t. BDP), v prevladujoči […]

17. 4. 2023

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena proračunskih dokumentov za obdobje 2023 do 2026

Naravnanost fiskalne politike, predvidena v srednjeročnih proračunskih dokumentih, je v obdobju 2023 2026 v povprečju nevtralna, vendar projekcije ob odsotnosti reform nakazujejo precej omejen manevrski prostor za delovanje fiskalne politike v prihodnjih letih. Večina kazalnikov, ki jih pri pripravi ocene uporablja Fiskalni svet, kaže spoštovanje pravil v letih 2025 in 2026. Odstopanja v letu 2024 […]

6. 4. 2023

Predsednik Fiskalnega sveta na seji Komisije za nadzor javnih financ o davčni reformi

Predsednik Fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun je sodeloval na 10. nujni seji Komisije za nadzor javnih financ. V svojem nastopu je poudaril zlasti uvrščanje dovolj opredeljenih reform v srednjeročne proračunske načrte in verodostojnost proračunskega načrtovanja, tudi v predlaganem spremenjenem okviru gospodarskega upravljanja v EU, ter nujnost zagotavljanja srednjeročne vzdržnosti javnih financ.

5. 4. 2023

Mesečna informacija, april 2023

Državni proračun je imel v prvih treh mesecih primanjkljaj (-324 mio EUR), ki je brez upoštevanja učinka odhodkov za blažitev epidemije (58 mio EUR) in ukrepov za blažitev draginje (237 mio EUR) znašal -30 mio EUR. Na osnovi zadnjih razpoložljivih informacij ocenjujemo, da bodo odhodki državnega proračuna za ukrepe za blažitev draginje v celotnem letu […]

6. 3. 2023

Izzivi spremenjenega sistema ekonomskega upravljanja v EU

Fiskalni svet objavlja analizi, v katerih so predstavljeni izzivi, povezani z dvema ključnima elementoma predloga Evropske komisije glede spremembe ekonomskega upravljanja v EU: srednjeročnim javnofinančnim načrtom ter analizo vzdržnosti dolga in z njo povezano občutljivostjo projekcij na spremenjene predpostavke. Predlagani zavezujoči srednjeročni javnofinančni načrt predstavlja ustrezno osnovo za doseganje bolj predvidljive, stabilne in vzdržne fiskalne […]

© Fiskalni svet 2017 - 2023

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje