www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

14. 6. 2021

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2020

Skladno z določili Zakona o fiskalnem pravilu je Fiskalni svet pripravil oceno skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2020. Ob izbruhu epidemije je Fiskalni svet marca 2020 potrdil, da nastale razmere omogočajo uveljavitev obdobja izjemnih okoliščin. V tem obdobju fiskalna pravila veljajo, zakonodaja pa omogoča začasno ukrepanje in odstopanje od doseganja […]

4. 6. 2021

Mesečna informacija, junij 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih petih mesecih 2021 znašal 1.350 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi bil proračun približno izravnan. V državnem proračunu je za celo leto predviden primanjkljaj v višini 2.747 mio EUR. Prihodki so bili v prvih petih mesecih za 26,7 % višji kot v enakem obdobju […]

13. 5. 2021

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2020

Fiskalni svet je pripravil poročilo o delovanju v preteklem letu, ki ga je po Zakonu o fiskalnem pravilu do konca maja vsakega leta dolžan predati Državnemu zboru Republike Slovenije. Fiskalni svet ocenjuje, da je v letu 2020 v celoti opravil obveznosti, ki mu jih nalaga zakonodaja. V letu 2020 je pripravil vse potrebne ocene proračunskih […]

6. 5. 2021

Mesečna informacija, maj 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih štirih mesecih 2021 znašal 1.318 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal 296 mio EUR. V državnem proračunu je za celo leto predviden primanjkljaj v višini 2.747 mio EUR. Prihodki so bili po ugodnih aprilskih gibanjih v prvih štirih mesecih za 11,8 % […]

22. 4. 2021

Fiskalni svet objavlja dodatna pojasnila o projekcijah skupnih izdatkov za socialna nadomestila in v tem pokojnin v sklopu ocene proračunskih dokumentov 2021-2024

Fiskalni svet pri pripravi vsakokratne ocene proračunskih dokumentov zaprosi Ministrstvo za finance za podrobnejše projekcije prihodkov in izdatkov sektorja država glede na projekcije, ki so razvidne iz osnutka Programa stabilnosti 2021. Ob tokratni oceni so bile zaradi vpliva ukrepov za omejevanje posledic epidemije podrobne projekcije za pripravo oceno skladnosti proračunskih dokumentov s fiskalnimi pravili še […]

19. 4. 2021

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena proračunskih dokumentov za obdobje 2021 do 2024

V trenutnih negotovih razmerah je zaradi izjemnih okoliščin in skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu dovoljeno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti, če to ne ogrozi srednjeročne vzdržnosti javnih financ. Za leti 2021 in 2022 projekcije v predloženih proračunskih dokumentih nakazujejo ekspanzivno fiskalno politiko, ki je glede na trenutno razpoložljive napovedi proticiklična, vendar so nekateri že sprejeti […]

© Fiskalni svet 2017 - 2021

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje