www.fs-rs.si / Aktualno / Ocena vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili na podlagi predloga ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019
Objavljeno: 25.04.2017

Ocena vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili na podlagi predloga ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019

Fiskalni svet je na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP UL, 55/15 (2.) 8. točka 7. člena) zavezan podati mnenje o spremembah okvira glede vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Ministrstvo za finance je dne 24 .4. 2017 poslalo Fiskalnemu svetu na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Predlog odloka o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019.

© Fiskalni svet 2017 - 2018