www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

17. 4. 2023

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena proračunskih dokumentov za obdobje 2023 do 2026

Naravnanost fiskalne politike, predvidena v srednjeročnih proračunskih dokumentih, je v obdobju 2023 2026 v povprečju nevtralna, vendar projekcije ob odsotnosti reform nakazujejo precej omejen manevrski prostor za delovanje fiskalne politike v prihodnjih letih. Večina kazalnikov, ki jih pri pripravi ocene uporablja Fiskalni svet, kaže spoštovanje pravil v letih 2025 in 2026. Odstopanja v letu 2024 […]

6. 4. 2023

Predsednik Fiskalnega sveta na seji Komisije za nadzor javnih financ o davčni reformi

Predsednik Fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun je sodeloval na 10. nujni seji Komisije za nadzor javnih financ. V svojem nastopu je poudaril zlasti uvrščanje dovolj opredeljenih reform v srednjeročne proračunske načrte in verodostojnost proračunskega načrtovanja, tudi v predlaganem spremenjenem okviru gospodarskega upravljanja v EU, ter nujnost zagotavljanja srednjeročne vzdržnosti javnih financ.

5. 4. 2023

Mesečna informacija, april 2023

Državni proračun je imel v prvih treh mesecih primanjkljaj (-324 mio EUR), ki je brez upoštevanja učinka odhodkov za blažitev epidemije (58 mio EUR) in ukrepov za blažitev draginje (237 mio EUR) znašal -30 mio EUR. Na osnovi zadnjih razpoložljivih informacij ocenjujemo, da bodo odhodki državnega proračuna za ukrepe za blažitev draginje v celotnem letu […]

6. 3. 2023

Izzivi spremenjenega sistema ekonomskega upravljanja v EU

Fiskalni svet objavlja analizi, v katerih so predstavljeni izzivi, povezani z dvema ključnima elementoma predloga Evropske komisije glede spremembe ekonomskega upravljanja v EU: srednjeročnim javnofinančnim načrtom ter analizo vzdržnosti dolga in z njo povezano občutljivostjo projekcij na spremenjene predpostavke. Predlagani zavezujoči srednjeročni javnofinančni načrt predstavlja ustrezno osnovo za doseganje bolj predvidljive, stabilne in vzdržne fiskalne […]

3. 3. 2023

Mesečna informacija, marec 2023

Državni proračun je imel v prvih dveh mesecih presežek (108 mio EUR), brez upoštevanja učinka odhodkov za blažitev epidemije (41 mio EUR) in ukrepov za blažitev draginje (94 mio EUR) pa je presežek znašal 243 mio EUR. Po veljavnem proračunu naj bi skupni primanjkljaj letos znašal -3.314 mio EUR, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID odhodkov […]

6. 2. 2023

Javnofinančna in makroekonomska gibanja, februar 2023

Gospodarske razmere in zlasti pričakovanja so se v Sloveniji ob koncu lanskega in v pričetku letošnjega leta deloma stabilizirala na nekoliko manj neugodnih ravneh od predhodnih napovedi. Gospodarska rast bo letos vseeno precej nižja od lanske, prisotna pa ostajajo številna negativna tveganja. Rast cen ostaja visoka in v pomembni meri prispeva h krepitvi javnofinančnih prihodkov, […]

© Fiskalni svet 2017 - 2023

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje