www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

7. 7. 2022

Javnofinančna in makroekonomska gibanja, julij 2022

Stanje javnih financ se še naprej postopoma izboljšuje zaradi visoke rasti prihodkov ob hitrem okrevanju gospodarske aktivnosti in umikanju podpor za omilitev posledic epidemije, medtem ko se preostali del javne porabe vidno povečuje. Povečana makroekonomska tveganja se zaenkrat odražajo zlasti v slabšanju napovedi gospodarske rasti in večanju pesimizma. Trenutno gospodarska aktivnost sicer ostaja pretežno ugodna, […]

21. 6. 2022

Ocena Fiskalnega sveta: Skladnost izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili v letu 2021

Javnofinančna gibanja je tudi v lanskem letu odločilno zaznamovala epidemija. Obseg ukrepov za omilitev njenih posledic je bil znova izdaten, a se je predvsem zaradi izrazitega odboja gospodarske aktivnosti in s tem ciklično pogojene visoke rasti prihodkov primanjkljaj sektorja država znižal. Fiskalna politika je bila kljub temu po zadnjih razpoložljivih ocenah cikličnega položaja gospodarstva, ki […]

16. 6. 2022

Govor predsednika dr. Kračuna na seji Komisije za nadzor javnih financ

Fiskalni svet je bil 16. 6. 2022 vabljen na prvo izredno sejo Komisije za nadzor javnih financ na točko dnevnega reda z naslovom: Javnofinančna situacija v Sloveniji in opozorila Fiskalnega sveta, kjer se je razpravljalo o oceni javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe, ki jo je pripravil Fiskalni svet. Seje se je udeležil predsednik dr. Kračun.

7. 6. 2022

Mesečna informacija, junij 2022

Primanjkljaj državnega proračun je po začasnih podatkih v prvih petih mesecih 2022 znašal -22 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov pa bi imel državni proračun presežek v višini 309 mio EUR. Prihodki so bili v prvih petih mesecih 2022 medletno višji za 17,3 %, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov pa so bili višji […]

6. 6. 2022

Ocena javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe “15. Vlada Republike Slovenije: Program za delo koalicije 2022-2026”

Koalicijska pogodba »15. Vlada Republike Slovenije: Program za delo koalicije 2022-2026« vsebuje nabor pretežno splošno opredeljenih ukrepov, ki v veliki meri presegajo štiriletni mandat. Z vidika javnih financ je ena izmed ključnih usmeritev koalicijske pogodbe postopno doseganje povprečnega deleža prihodkov in izdatkov v EU-27. Takšna usmeritev je poleg metodološke vprašljivosti tudi vsebinsko tvegana za majhno […]

24. 5. 2022

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2021

Fiskalni svet je po Zakonu o fiskalnem pravilu do konca maja vsakega leta dolžan Državnemu zboru Republike Slovenije oddati poročilo o delovanju v preteklem letu. Fiskalni svet je skladno s tem zakonom, sprejetim junija 2015, samostojen in neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja ocene o skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Zakon je […]

© Fiskalni svet 2017 - 2023

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje