www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

4. 4. 2018

Priporočilo Fiskalnega sveta: Državni zbor naj ustavi vse zakonodajne postopke, katerih učinki na javne izdatke niso vključeni v obstoječe proračunske okvire

V dneh, ko Vlada RS opravlja le še tekoče posle, je v Državnem zboru na pobudo posameznih poslancev v postopku 49 zakonskih predlogov, od katerih jih ima polovica neposredne finančne učinke. Fiskalni svet priporoča: Poslancem Državnega zbora, da ne sprejemajo zakonov z javnofinančnimi učinki, ki niso vključeni v obstoječe proračunske okvire; Državnemu svetu, da z […]

3. 4. 2018

Posvet ob 1. obletnici Fiskalnega sveta

Fiskalni svet je ob 1. obletnici delovanja organiziral posvet s poznavalci javnih financ in ekonomske politike. Razpravljavci so na poziv Fiskalnega sveta izrazili mnenja o njegovem dosedanjem delu ter o nalogah in izzivih, s katerimi se bo novoustanovljena institucija soočala v prihodnje.

23. 2. 2018

Poziv Fiskalnega sveta ob povečanju tveganj za vzdržnost javnih financ

Fiskalni svet poziva vse deležnike, da trenutnih ugodnih razmer ne izkoriščajo za doseganje kratkoročnih in ozko zastavljenih ciljev, ki bi ogrozili vzdržnost javnih financ; vlado in državni zbor pa, da v trenutnih ugodnih razmerah zagotovita nadaljnjo konsolidacijo javnih financ.

18. 1. 2018

Fiskalni svet objavil publikacijo Javnofinančna in makroekonomska gibanja

V publikaciji Javnofinančna in makroekonomska gibanja bo Fiskalni svet poleg tekočih gibanj predstavljal oceno dejavnikov in tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje fiskalnih ciljev. Fiskalni svet skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu objavlja ocene izpolnjevanja fiskalnih pravil v rednih publikacijah ob pripravi proračunskih dokumentov, dolžan pa je spremljati tudi tekoča javnofinančna gibanja. Časovni razmiki med pripravo proračunskih dokumentov znašajo tudi več kot pol leta, v vmesnem obdobju pa so objavljeni pomembni makroekonomski in javnofinančni podatki. Zato bo Fiskalni svet predvidoma dvakrat letno (januarja in julija) izdajal publikacijo Javnofinančna in makroekonomska gibanja.

1. 12. 2017

Fiskalni svet sprejel delegacijo Mednarodnega denarnega sklada

Fiskalni svet je 29. 11. 2017 obiskala delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je na rednem letnem obisku v Sloveniji. Namen obiska je bila izmenjava mnenj o trenutnem in pričakovanem fiskalnem položaju Slovenije ter o srednjeročnih izzivih fiskalne politike, razprava pa je potekala predvsem o ocenah Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov. Člani Fiskalnega sveta so […]

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje