www.fs-rs.si / Aktualno

Aktualno

18. 1. 2018

Fiskalni svet objavil publikacijo Javnofinančna in makroekonomska gibanja

V publikaciji Javnofinančna in makroekonomska gibanja bo Fiskalni svet poleg tekočih gibanj predstavljal oceno dejavnikov in tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje fiskalnih ciljev. Fiskalni svet skladno z Zakonom o fiskalnem pravilu objavlja ocene izpolnjevanja fiskalnih pravil v rednih publikacijah ob pripravi proračunskih dokumentov, dolžan pa je spremljati tudi tekoča javnofinančna gibanja. Časovni razmiki med pripravo proračunskih dokumentov znašajo tudi več kot pol leta, v vmesnem obdobju pa so objavljeni pomembni makroekonomski in javnofinančni podatki. Zato bo Fiskalni svet predvidoma dvakrat letno (januarja in julija) izdajal publikacijo Javnofinančna in makroekonomska gibanja.

1. 12. 2017

Fiskalni svet sprejel delegacijo Mednarodnega denarnega sklada

Fiskalni svet je 29. 11. 2017 obiskala delegacija Mednarodnega denarnega sklada (MDS), ki je na rednem letnem obisku v Sloveniji. Namen obiska je bila izmenjava mnenj o trenutnem in pričakovanem fiskalnem položaju Slovenije ter o srednjeročnih izzivih fiskalne politike, razprava pa je potekala predvsem o ocenah Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov. Člani Fiskalnega sveta so […]

10. 8. 2017

Priporočilo Fiskalnega sveta: Fiskalna politika mora hitro ukrepati in omejiti javnofinančne posledice staranja prebivalstva

Staranje prebivalstva je eden ključnih izzivov slovenske fiskalne politike. To je sicer dolgoročen problem, ki pa zahteva odzivanje že danes. Brez hitrega ukrepanja glede izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, se bodo zaostrili pogoji doseganja srednje in dolgoročne stabilnosti javnih financ, saj bo potrebno vzpostaviti vnaprej znatno višji strukturni presežek javnih financ in s tem zagotoviti […]

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje