www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Analiza odstopanj napovedi makroekonomskih in javnofinančnih agregatov v obdobju 2016-2019
Objavljeno: 27. 8. 2020

Analiza odstopanj napovedi makroekonomskih in javnofinančnih agregatov v obdobju 2016-2019

Fiskalni svet je dolžan skladno s prenosom Direktive EU/2011/85 v slovensko zakonodajo od leta 2020 vsaki dve leti oceniti in javno objaviti rezultate ocene odstopanj makroekonomskih in javnofinančnih napovedi. Opravil je prvo tovrstno oceno, pri čemer ugotavlja, da so odstopanja napovedi makroekonomskih agregatov od realizacije tako pri napovedih Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj kot pri napovedih Ministrstva za finance v povprečju zadnjih štirih let statistično značilno skladna z načelom nepristranosti. Napovedi so v povprečju sicer natančne, a razmeroma pogosto prihaja do odstopanj, občasno tudi večjih. Odstopanja so sicer neizogiben del vsake napovedi. Ugotavljamo, da odstopanja napovedi obeh domačih institucij od realizacije niso bistveno drugačna od tistih, ki jih za Slovenijo pripravljajo mednarodne institucije. Ob tem so razlike med napovedmi posameznih institucij razmeroma majhne v primerjavi z velikostjo odstopanj vseh napovedi od realizacije. Razmeroma visoka odstopanja tako nakazujejo tudi na potrebo po previdnosti pri vodenju fiskalne politike.

Pri pregledu odstopanj napovedi smo zaznali še nekaj značilnosti, na katere je potrebno opozoriti. Pri napovedih makroekonomskih agregatov se nanašajo predvsem na določeno pogojenost odstopanj napovedi gospodarske aktivnosti s stanjem gospodarskega cikla v času priprave napovedi (skladno z ugodnim gospodarskim ciklom so bile npr. napovedi gospodarske aktivnosti v zadnjih štirih letih podcenjene) ter na manj natančne napovedi nominalnih spremenljivk, ki so pomembne za pripravo javnofinančnih napovedi. Pri napovedih javnofinančnih agregatov izstopajo predvsem precenjene napovedi prihodkov iz skladov EU in vztrajanje zaporednih istosmernih odstopanj napovedi izdatkov sektorja država, ki so pretežno podcenjene. Tudi tovrstna ocena odstopanj nakazuje potrebo po zagotavljanju večje transparentnosti priprave napovedi javnih financ in predvsem na odsotnost verodostojnega srednjeročnega javnofinančnega načrtovanja. V zvezi s temi ugotovitvami podajamo tudi predloge za izboljšavo kakovosti napovedi obeh domačih institucij.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje