www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Fiskalni svet pričenja s projektom tehnične pomoči TSI DG REFORM Evropske komisije
Objavljeno: 17. 3. 2022

Fiskalni svet pričenja s projektom tehnične pomoči TSI DG REFORM Evropske komisije

Fiskalni svet je danes skupaj z Evropsko komisijo (DG REFORM) in danskim institutom DREAM (https://dreamgroup.dk/) pripravil začetni sestanek v okviru projekta ob pridobljeni tehnični pomoči TSI (Technical Support Instrument; več na: https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_en) pri razvoju dolgoročnega modela javnih financ. Sestanku so poleg navedenih institucij prisostvovali tudi predstavniki nekaterih drugih slovenskih institucij, povezanih s tematiko projekta ter z zagotavljanjem informacij in podatkov za izdelavo modela. Težišče modela bo na sistemih socialne zaščite, Fiskalnemu svetu pa bodo njegove simulacije po zaključku projekta, ki traja 16 mesecev, omogočile neodvisno, nepristransko in transparentno pripravo mnenj o dolgoročnih gibanjih in sprejetih ukrepih ter s tem povezano oceno o dolgoročni vzdržnosti sistemov socialne zaščite oziroma javnih financ na splošno.

© Fiskalni svet 2017 - 2023

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje