www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Izjava ob objavi Osnutka proračunskega načrta za leti 2018 in 2019
Objavljeno: 15. 10. 2018

Izjava ob objavi Osnutka proračunskega načrta za leti 2018 in 2019

Osnutek proračunskega načrta je pomemben dokument v okviru koordinacije in nadzora ekonomskih politik v EU, v katerem morajo države članice predstaviti glavne usmeritve glede javnofinančnih ciljev in ukrepov za prihodnje leto pred sprejemom proračunskih dokumentov v nacionalnih parlamentih.

Dokument, ki ga je Evropski komisiji in Evroskupini predložila Slovenija, je pripravljen na podlagi scenarija nespremenjenih politik. To je razumljivo in sprejemljivo, saj je Vlada RS pričela delovati šele pred kratkim. Osnutek proračunskega načrta upošteva tudi nove napovedi UMAR, ki nakazujejo nekoliko občutnejše umirjanje rasti gospodarske aktivnosti kot spomladi. Zaradi tega in razmeroma visoke negotovosti v mednarodnem okolju je potrebno pri pripravi proračunskih dokumentov še posebej upoštevati načelo Zakona o fiskalnem pravilu, ki narekuje previdnost pri načrtovanju in ocenjevanju obsega javnofinančnih prihodkov ter izdatkov. Slovenija bo morala osvežen Osnutek proračunskega načrta pripraviti usklajeno s predlogom spremembe Okvira za pripravo proračuna in predlogom spremembe oziroma rebalansa državnega proračuna. Fiskalni svet po Zakonu o fiskalnem pravilu sicer ni obvezan podati ocene spoštovanja fiskalnih pravil v Osnutku proračunskega načrta. Ocenjevanje bi bilo smiselno le ob hkratni oceni celotnega paketa proračunskih dokumentov.

Fiskalni svet je že v pomladanski oceni Programa stabilnosti – dopolnitev 2018 opozoril, da nakazano neizpolnjevanje fiskalnih pravil v prihodnjih letih zahteva čim prejšnje sprejetje ukrepov po oblikovanju nove vlade. Tudi Program stabilnosti – dopolnitev 2018 je bil sicer – takrat zaradi odstopa vlade – pripravljen na podlagi scenarija nespremenjenih politik. Tako Program stabilnosti kot tokratni Osnutek proračunskega načrta namreč ne vključujeta ukrepov, ki bi zagotovili srednjeročno in dolgoročno javnofinančno vzdržnost, s tem pa tudi skladnost s fiskalnimi pravili. Fiskalni svet zato pričakuje, da bo vlada v prihodnjih mesecih predložila celovit in usklajen nabor proračunskih dokumentov, v katerem bodo takšni ukrepi transparentno predstavljeni.

© Fiskalni svet 2017 - 2021

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Uporabljamo le piškotke, obvezne za pravilno delovanje spletnega mesta ter njegovih jezikovnih različic. Piškotkov ne uporabljamo v namene analitike.

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje