www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Izzivi spremenjenega sistema ekonomskega upravljanja v EU
Objavljeno: 6. 3. 2023

Izzivi spremenjenega sistema ekonomskega upravljanja v EU

Fiskalni svet objavlja analizi, v katerih so predstavljeni izzivi, povezani z dvema ključnima elementoma predloga Evropske komisije glede spremembe ekonomskega upravljanja v EU: srednjeročnim javnofinančnim načrtom ter analizo vzdržnosti dolga in z njo povezano občutljivostjo projekcij na spremenjene predpostavke.

Predlagani zavezujoči srednjeročni javnofinančni načrt predstavlja ustrezno osnovo za doseganje bolj predvidljive, stabilne in vzdržne fiskalne politike. Njegova implementacija pa bo predstavljala precejšen izziv za Slovenijo, kjer je bil doslej razkorak med formalno ureditvijo in dejansko prakso srednjeročnega načrtovanja precejšen, projekcije pa so odražale optimistično prelaganje konsolidacije v kasnejša leta. Ob potrebi po izboljšanju procesov načrtovanja v operativno-tehničnem smislu bo za uvedbo učinkovitega srednjeročnega fiskalnega okvira ključna podpora nosilcev ekonomske politike.

V predlaganem sistemu ekonomskega upravljanja v EU naj bi imelo poleg vzdržnega javnega dolga pomembno vlogo tudi določanje usmeritev fiskalne politike na podlagi srednjeročnih proračunskih projekcij. Te se nanašajo na obdobje, daljše od tistega, ki je običajno predstavljeno v proračunskih dokumentih. Zaradi dolgoročnejše usmeritve naj bi večji pomen pridobile srednjeročne makroekonomske in javnofinančne projekcije ter iz njih izhajajoče predpostavke. Simulacije kažejo, da se občutljivost projekcij na spremenjene predpostavke z daljšanjem napovednega horizonta veča, zato je pri izbiri predpostavk potrebna še posebna previdnost.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje