www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Javnofinančna in makroekonomska gibanja, februar 2022
Objavljeno: 9. 2. 2022

Javnofinančna in makroekonomska gibanja, februar 2022

Razmeroma ugodna realizacija javnofinančnih gibanj v lanskem letu je bila glede na visoko gospodarsko rast in glede na že v sredini leta doseženo predkrizno raven BDP pričakovana. Primanjkljaj državnega proračuna je v letu 2021 znašal -3.080 mio EUR oziroma -685 mio EUR brez neposrednega učinka COVID ukrepov. Primanjkljaj je bil tako skoraj za 900 mio EUR manjši od ocene realizacije Ministrstva za finance iz septembra. Ugodnejša realizacija glede na oceno, ki je bila podlaga za pripravo proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023, je zlasti posledica precenjenih predpostavk o rasti izdatkov ob koncu lanskega leta, kar je skladno s pričakovanji Fiskalnega sveta.

Trenutna visoka konjunktura zakriva slabšanje strukturnega položaja javnih financ. V krizi sprejeti diskrecijski ukrepi strukturne narave, ki niso povezani z epidemijo, bodo namreč v prihodnje stanje javnih financ slabšali za približno 2 % BDP na leto, kar zgolj v letu 2022 pomeni okoli 1,2 mrd EUR. To ob odsotnosti ustreznih kompenzacijskih ukrepov spodkopava srednje- in dolgoročno vzdržnost javnih financ.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje