www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Javnofinančna in makroekonomska gibanja, januar 2019
Objavljeno: 10. 1. 2019

Javnofinančna in makroekonomska gibanja, januar 2019

Lani so se nadaljevala ugodna javnofinančna gibanja, toda strukturni kazalniki, položaj v gospodarskem ciklu in povečana tveganja zahtevajo večjo previdnosti pri vodenju fiskalne politike in sprejem ukrepov, ki bodo naslovili dolgoročne izzive. Sektor država je v treh četrtletjih 2018 izkazoval presežek v višini 0,8 % BDP, ki je predvsem posledica gospodarske rasti in ugodnih razmer na trgu dela ter s tem povezane visoke rasti javnofinančnih prihodkov, zlasti davčnih. Ob tem se je postopoma krepila rast primarnih izdatkov (ti ne vključujejo izdatkov za obresti), nakazane politike in že sprejeti ukrepi pa nakazujejo nadaljnjo krepitev njihove rasti v letu 2019 in posledično možnost poslabšanja strukturnega salda. Visok presežek državnega proračuna v enajstih mesecih lani je bil poleg ugodnih gospodarskih razmer v veliki meri posledica enkratnih dejavnikov. Slednje dejstvo je po oceni Fiskalnega sveta potrebno upoštevati pri pripravi rebalansa za leto 2019, zlasti pri oblikovanju politik s trajnim vplivom na višino izdatkov.
Gospodarska rast je lani ostala visoka, a se je skladno z napovedmi upočasnila. Fiskalni svet ocenjuje, da je bil vrh gospodarskega cikla dosežen na prehodu v leto 2018. Tveganja za še občutnejšo upočasnitev rasti v letu 2019 od napovedi, na katerih so osnovani zadnji proračunski dokumenti, se povečujejo. Tveganja izhajajo zlasti iz negotovosti v mednarodnem okolju, ki lahko pomembno vpliva na gospodarske razmere v majhnem odprtem gospodarstvu, kot je Slovenija.
Fiskalni svet ocenjuje, da je leto 2019 potrebno izkoristiti za pripravo in sprejem ukrepov, ki bodo ustrezno naslovili dolgoročne izzive, zlasti v povezavi z demografskimi spremembami, ter prispevali k trajnemu izboljšanju javnih financ in k povečanju gospodarskega potenciala. Javnofinančne ukrepe je možno sprejeti tako na strani izdatkov, kjer obstajajo možnosti za racionalizacijo, pa tudi na strani prihodkov, kjer bi bilo potrebno zagotoviti učinkovitejši davčni sistem. Ob strukturnem povečanju izdatkov, zlasti na področju stroškov dela, je potrebno zagotoviti tudi večjo učinkovitost javnega sektorja.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje