www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, april 2023
Objavljeno: 5. 4. 2023

Mesečna informacija, april 2023

Državni proračun je imel v prvih treh mesecih primanjkljaj (-324 mio EUR), ki je brez upoštevanja učinka odhodkov za blažitev epidemije (58 mio EUR) in ukrepov za blažitev draginje (237 mio EUR) znašal -30 mio EUR.

Na osnovi zadnjih razpoložljivih informacij ocenjujemo, da bodo odhodki državnega proračuna za ukrepe za blažitev draginje v celotnem letu 2023 znašali okoli 800 mio EUR, kar je okoli 500 mio EUR manj, kot je bilo predvideno ob pripravi spremembe proračuna za leto 2023 jeseni lani. Vlada je ob začetku priprave rebalansa sporočila, da naj bi bili skupni odhodki zlasti zaradi tega razloga letos za okoli 600 mio EUR nižji, kot je bilo predvideno.

Skladno z zakonodajnimi roki pričakujemo, da bo vlada do 10. 4. sprejela osnutek Programa stabilnosti, ki vsebuje štiriletne projekcije za celoten sektor država (za obdobje 2023-2026), medtem ko naj bi predlog rebalansa državnega proračuna (za leto 2023), ki predstavlja prevladujoči del sektorja država, obravnavala šele 20. 4. Ključni proračunski dokumenti bi morali biti usklajeni tako iz vidika časovnice priprave kot iz vsebinskega vidika. To je še posebej pomembno ob napovedanih spremembah sistema ekonomskega upravljanja v EU, ko naj bi verodostojno srednjeročno načrtovanje postalo temelj ocenjevanja vzdržnosti javnih financ.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje