www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, januar 2021
Objavljeno: 12. 1. 2021

Mesečna informacija, januar 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v letu 2020 znašal 3,5 mrd EUR in je bil tako skladno s pričakovanji Fiskalnega sveta manjši od projekcij v rebalansu (4,2 mrd EUR).

Obseg vseh realiziranih COVID-19 ukrepov je v letu 2020 znašal 2,9 mrd EUR, ukrepi z neposrednim učinkom na saldo sektorja država pa znašajo 2,4 mrd EUR. Dosedanji dejanski učinek je precej manjši od ocen vlade ob sprejemanju protikrizne zakonodaje, vendar je kljub temu pomembno prispeval k poslabšanju stanja javnih financ.

Fiskalni svet znova poziva nosilce ekonomske politike, naj bodo ukrepi za omejitev posledic epidemije transparentni, začasni in resnično usmerjeni v blažitev neposrednih posledic krize. Spodbujevalne politike pa naj bodo usmerjene v krepitev dolgoročnega gospodarskega potenciala ob čim večji učinkovitosti porabe evropskih sredstev. Slednje ostaja eden ključnih izzivov pri vodenju fiskalne politike, saj so tudi lani dejanski prihodki od EU sredstev na eni strani in odhodki za investicije na drugi strani precej zaostali za projekcijami v proračunskih dokumentih.

Fiskalni svet bo pregled realizacije državnega proračuna in COVID ukrepov objavljal v redni mesečni publikaciji, ob pogoju, da bodo podatki razpoložljivi. Komentarji realizacije državnega proračuna se nanašajo na dnevne podatke, razpoložljive na https://proracun.gov.si/#.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje