www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, junij 2023
Objavljeno: 5. 6. 2023

Mesečna informacija, junij 2023

Državni proračun je imel v prvih petih mesecih primanjkljaj (-226 mio EUR), brez upoštevanja učinka odhodkov za blažitev epidemije (101 mio EUR) in ukrepov za blažitev draginje (362 mio EUR) pa presežek v višini 238 mio EUR.

Gibanja v državnem proračunu so bila v prvih petih mesecih leta slabša kot v enakem obdobju lani. Večji je bil skupni primanjkljaj (za 209 mio EUR), za 293 mio EUR je bil manjši t. i. »očiščeni« presežek (brez interventnih ukrepov).

Medletno nižji »očiščeni« presežek je zlasti posledica nižje rasti prihodkov kot v enakem obdobju lani, v največji meri zaradi padca prihodkov od davka na dohodek pravnih oseb ob visoki osnovi iz lani, deloma pa tudi višje rasti odhodkov za stroške dela, ki je posledica jeseni sklenjenega dogovora.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje