www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, maj 2021
Objavljeno: 6. 5. 2021

Mesečna informacija, maj 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih štirih mesecih 2021 znašal 1.318 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal 296 mio EUR. V državnem proračunu je za celo leto predviden primanjkljaj v višini 2.747 mio EUR.

Prihodki so bili po ugodnih aprilskih gibanjih v prvih štirih mesecih za 11,8 % višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov pa so bili višji za 2,7 %. Razmeroma ugodna rast prihodkov je v veliki meri posledica učinka osnove, ko so lani ob začetku epidemije prihodki občutno upadli, in sproščanja omejitvenih ukrepov aprila letos.

Odhodki so bili v prvih štirih mesecih za 26,3 % višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov v višini 1.031 mio EUR pa so bili višji za 1,6 %, kar je v prevladujoči meri posledica višjih stroškov dela.

COVID ukrepi z neposrednim učinkom na saldo državnega proračuna so aprila znašali 179 mio EUR. V prvih štirih mesecih 2021 je skupni neposredni obseg COVID ukrepov znašal 1.052 mio EUR, od tega večina na odhodkovni strani (1.031 mio EUR).

Skupni neposredni učinek COVID ukrepov od marca 2020 znaša 3.477 mio EUR, skupni obseg z upoštevanjem še potencialnega učinka na rezultate državnega proračuna iz naslova poroštev, likvidnostnih kreditov in odlogov plačil kreditnih obveznosti pa 4.043 mio EUR.

V ukrepe za ohranjanje delovnih mest je bilo po začasnih podatkih februarja 2021 vključenih 54,0 tisoč zaposlenih. V predhodnih treh mesecih, za katere so podatki že bolj dokončni, je število znašalo okoli 90 tisoč, kar je okoli desetina vseh zaposlenih. Temeljni dohodek za mesec februar je prejelo 33,0 tisoč oziroma okoli 45 % vseh samozaposlenih, medtem ko je spomladi lani ta delež znašal okoli 65 %.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje