www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, marec 2021
Objavljeno: 5. 3. 2021

Mesečna informacija, marec 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih dveh mesecih 2021 znašal 661 mio EUR, kar je skoraj četrtino s proračunom predvidenega primanjkljaja za celo leto 2021. Brez učinka COVID ukrepov bi bil primanjkljaj v prvih dveh mesecih manjši (-128 mio EUR).

Mesečni obseg COVID ukrepov z neposrednim učinkom na saldo državnega proračuna je februarja znašal 65 mio EUR, kar je eden najmanjših mesečnih obsegov od začetka epidemije. V prvih dveh mesecih 2021 je skupni neposredni učinek COVID ukrepov znašal 538 mio EUR, od tega večina na odhodkovni strani (522 mio EUR).

Skupni neposredni učinek COVID ukrepov od marca 2020 znaša 2.963 mio EUR, skupni obseg z upoštevanjem še potencialnega učinka na rezultate državnega proračuna iz naslova poroštev, likvidnostnih kreditov in odlogov plačil kreditnih obveznosti pa 3.494 mio EUR.

V ukrepe za ohranjanje delovnih mest je bilo decembra 2020 vključenih 71,2 tisoč zaposlenih oziroma 8,9 % vseh zaposlenih, kar je za več kot polovico manj kot aprila in maja. Temeljni dohodek je decembra prejelo 33,6 tisoč samozaposlenih oziroma okoli tretjina vseh, medtem ko je spomladi lani ta delež znašal okoli 45 %.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje