www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, oktober 2023
Objavljeno: 5. 10. 2023

Mesečna informacija, oktober 2023

Državni proračun je imel v prvih devetih mesecih leta 2023 primanjkljaj (-764 mio EUR), ki je brez upoštevanja neposrednega učinka različnih interventnih ukrepov znašal -57 mio EUR.

Gibanja v državnem proračunu so bila v prvih devetih mesecih slabša kot v enakem obdobju lani. Večji je bil skupni primanjkljaj (za 445 mio EUR), t. i. »očiščeni« saldo (brez interventnih ukrepov) pa se je po lanskem presežku v enakem obdobju (540 mio EUR) poslabšal za 597 mio EUR. Prihodki po lanski visoki rasti praktično stagnirajo, rast »očiščene« porabe pa se nadaljuje. Rast je letos ob spremenjeni strukturi sicer nekoliko nižja kot v enakem obdobju lani, a ostaja precej visoka, kar je v največji meri posledica višje rasti odhodkov za stroške dela zaradi lani jeseni sklenjenega dogovora.

Realizacija v devetih mesecih potrjuje oceno Fiskalnega sveta o nadaljevanju nerealističnega proračunskega načrtovanja, ki lahko predstavlja neustrezno podlago za visoko zastavljeno raven izdatkov v naslednjih letih in ponuja možnosti za neracionalno porabo javnih sredstev. Iz ocene realizacije državnega proračuna za leto 2023, ki jo je Fiskalni svet prejel ob predlogih proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, namreč izhaja, da naj bi primanjkljaj v zadnjih treh mesecih letošnjega leta znašal kar 2,4 mrd EUR. To bi bilo 1 mrd EUR več kot v celotnem lanskem letu in okoli trikrat več kot v zadnjih treh mesecih leta 2020 v času pandemije.

Fiskalni svet je 29. 9. od Ministrstva za finance prejel predloga spremembe Odlokov o pripravi proračunov za sektor država za obdobji 2022-2024 in 2024-2026 ter predlog sprememb državnega proračuna za leto 2024 in predlog državnega proračuna za leto 2025. S tem je začel teči 15-dnevni rok za pripravo ocene Okvira, določen z Zakonom o javnih financah, oceno predlogov državnih proračunov pa mora Fiskalni svet pripraviti do 20. oktobra. Ob tem Fiskalni svet še ni prejel spremljajočih projekcij za sektor država po metodologiji ESA za leto 2025. Brez teh priprava ocene spoštovanja fiskalnih pravil v predlogu proračuna za leto 2025, ki bi bila skladna z Zakonom o fiskalnem pravilu, za to leto ne bo mogoča.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje