www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške opreme
Objavljeno: 2. 10. 2023

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške opreme

Fiskalni svet v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR; v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1) in 20. členom v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške opreme, št. 10-1/2020/31.

PDF Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo računalniške opreme
WORD Priloga 1 – ponudba

Objava: na spletnem mestu Fiskalnega sveta
Datum objave: 2. 10. 2023
Številka: 10-1/2020/31
Datum izteka 20-dnevnega roka za oddajo ponudb za nakup: 23. 10. 2023 do 10.00 ure

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje