www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Ocena Fiskalnega sveta: Ocena skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 s fiskalnimi pravili
Objavljeno: 13. 12. 2018

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 s fiskalnimi pravili

Predlog Odloka o spremembah Odloka o pripravi proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, ki ga je v oceno prejel Fiskalni svet, se nanaša le na leto 2019. Skupen okvir tako ne nakazuje usmeritev fiskalne politike za nekaj naslednjih let, kot to nalaga zakonodaja. S tem Slovenija ostaja brez kredibilnega in konsistentnega srednjeročnega proračunskega okvira.

Fiskalni svet po pregledu predloga okvira ugotavlja, da je začrtana ekspanzivna fiskalna politika v letu 2019 prociklična in kot takšna ne bi bila skladna z zakonodajo. Predvideni nominalni presežek, ki se bo glede na leto 2018 sicer znižal, in krčenje deleža dolga sektorja država v BDP v pretežnem delu izvirata iz trenutno visoke gospodarske rasti. Posledično naj bi prišlo do ponovnega ustvarjanja strukturnega primanjkljaja, kar bi Slovenijo oddaljilo od zagotavljanja srednjeročne vzdržnosti fiskalne politike.

Takšno izvajanje fiskalne politike bi pomenilo zamujeno priložnost za ustvarjanje manevrskega prostora za delovanje v obdobju, ko bo prišlo do občutnejšega poslabšanja gospodarskih razmer. Ustvarjanje rezerv v trenutno še dobrih časih je potrebno zaradi še vedno razmeroma visoke ravni dolga ter pričakovanih negativnih javnofinančnih posledic demografskih sprememb. Poleg tega je previdnost pri proračunskem načrtovanju nujna zaradi visoke negotovosti v mednarodnem okolju, prevladujočih negativnih tveganj glede prihodnje gospodarske rasti in omejenega prostora za nadaljnje krčenje izdatkov za obresti.

Fiskalni svet ocenjuje, da bi bilo že v nadaljnjih korakih proračunskega procesa potrebno oblikovati politike, tako da bo zagotovljena strukturna uravnoteženost javnih financ tudi v letu 2019. Poleg tega bi morala vlada spomladi ob sprejemanju Programa stabilnosti – dopolnitev 2019, predstaviti politike, s katerimi namerava celovito nasloviti dolgoročne izzive. Hkrati bo potrebno sprejeti celovit okvir za pripravo proračunov za obdobje od 2019 do 2022.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje