www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Ocena Fiskalnega sveta: Ocena skladnosti predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020–2022 s fiskalnimi pravili
Objavljeno: 10. 9. 2020

Ocena Fiskalnega sveta: Ocena skladnosti predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in predloga Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020–2022 s fiskalnimi pravili

Fiskalni svet je ocenil Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in Predlog odloka o spremembi odloka o okviru za pripravo proračunov za obdobje 2020-2022. V letošnjem letu je zaradi izjemnih okoliščin sicer dovoljeno začasno odstopanje od fiskalnih pravil, a Fiskalni svet glede predloženih proračunskih dokumentov izraža nekaj pomembnih zadržkov. Ob predvidenem izrazitem poslabšanju stanja javnih financ se namreč od vlade pričakuje dodatna transparentnost pri pripravi proračunskih dokumentov.

Ob upoštevanju dosedanje realizacije so odhodki v predlogu rebalansa, tako tisti, povezani s Covid-19 kot tisti, ki teh ukrepov ne vključujejo, napovedani na zelo visoki ravni. Med odhodki zlasti niso v zadostni meri pojasnjene predvidene razmeroma obsežne rezerve. Poleg tega naj bi odhodki državnega proračuna, ki niso povezani s Covid-19 ukrepi, rasli precej hitreje kot lani in kot v sprejetem proračunu za 2020, njihova rast pa naj bi se ob upoštevanju dosedanje realizacije v zadnjih petih mesecih leta precej pospešila. V danih razmerah je še bolj kot običajno potrebno zavedanje nosilcev ekonomske politike, da mora biti kljub nujnim odhodkom, povezanimi z epidemijo, poraba sektorja država v delu, ki teh odhodkov ne vključuje, preudarna, učinkovita in razvojno usmerjena. Ustrezno pojasnjen ni tudi dvig najvišje meje zadolževanja v letošnjem letu, ki trenutnih proračunskih potreb ne odraža v celoti. Zadržki se nanašajo še na proračunsko načrtovanje, ki bi moralo biti kljub negotovim razmeram z ustrezno zastavljenim srednjeročnim okvirom usmerjeno v obdobje po pričakovanem koncu krize.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje