www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Ocena vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili na podlagi osnutka dopolnjenega Programa stabilnosti in predloga okvira proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020
Objavljeno: 13. 4. 2017

Ocena vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili na podlagi osnutka dopolnjenega Programa stabilnosti in predloga okvira proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020

Fiskalni svet je na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP UL, 55/15, (2.)1. in (2.) 8. točka 7. člena) zavezan podati mnenje o Programu stabilnosti ter o spremembah okvira glede vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili.

V nadaljevanju je predstavljena ocena javnofinančne politike na osnovi osnutka dopolnitve Programa stabilnosti 2017in predloga sprememb Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, ki je pripravljena tudi s pomočjo podatkov in analiz Urada za makroekonomske analize, saj je Fiskalni svet začel delovati šele 22. marca letos.

Povzetek ocene

Fiskalni svet ocenjuje, da sta osnutek dopolnitve Programa stabilnosti 2017 oziroma predlog sprememb okvira za pripravo proračunov zastavljena skladno s pravilom omejitve nominalnega primanjkljaja pod 3% BDP in pravilom za dolg. Ocene skladnosti z izdatkovnim pravilom na podlagi podatkov, predloženih v osnutku dopolnitve Programa stabilnosti 2017, ni možno narediti.
Program stabilnosti in Odlok predvidevata prenizek strukturni napor glede na pravila EU ter znatna zunanja in domača tveganja. Poleg tega ukrepi, da bi dosegli takšen napor, v Programu stabilnosti niso dovolj opredeljeni.
Fiskalni svet pričakuje, da Vlada RS v letu 2017 pripravi nabor dodatnih ukrepov v višini 0,2 % BDP za leto 2017 tako, da bo dosežen povprečni strukturni napor v letih 2016 in 2017 v višini 0,6% BDP ali vsaj ustrezno povečan fiskalni napor za leti 2018 in 2019 za 0,2 % BDP v dveh letih. Potrebno je ob tem tudi upoštevati, da je v letu 2016 znaten del strukturnega napora dosežen z velikim znižanjem porabe EU sredstev oziroma investicij, kar ne zagotavlja trajne podlage za uravnoteženje javnih financ.
Javne izdatke je potrebno v Programu stabilnosti in okviru za pripravo proračunov v naslednjih letih omejiti tako, da bo cilj izravnanega strukturnega salda dosežen že sredi programskega obdobja in ohranjen v naslednjih letih, ko mora biti upoštevana zgornja meja izdatkov iz 3. člena Zakona o fiskalnem pravilu.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje