www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Pojasnilo Fiskalnega sveta v zvezi z objavo Ocene javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022
Objavljeno: 26. 9. 2018

Pojasnilo Fiskalnega sveta v zvezi z objavo Ocene javnofinančnih in makroekonomskih posledic Koalicijskega sporazuma o sodelovanju v Vladi RS za mandatno obdobje 2018–2022

Fiskalni svet je z Zakonom o fiskalnem pravilu kot samostojen in neodvisen organ zavezan k preverjanju spoštovanja fiskalnih pravil, s čemer se zagotavljajo pogoji za dolgoročno vzdržnost javnih financ. Fiskalni svet se zaveda, da koalicijska pogodba ni proračunski dokument in tudi sicer ne nujno zavezujoč dokument. Kljub temu pa lahko koalicijska pogodba služi kot nastavek za ekonomsko-politične odločitve vlade, tudi v procesu oblikovanja proračuna. Glede na dosedanje izkušnje in glede na izkušnje drugih držav ocenjujemo, da so opozorila o tveganjih za vzdržnost javnih financ najbolj učinkovita v začetku procesa priprave proračuna.

Fiskalni svet želi z ocenjevanjem koalicijske pogodbe slediti dobrim praksam neodvisnih fiskalnih institucij. Kot smo navedli v oceni, ima najdaljšo tradicijo tovrstnega ocenjevanja nizozemski fiskalni svet (CPB), ki ekonomske dele programov političnih strank makroekonomsko in javnofinančno ovrednoti že pred volitvami, po volitvah pa oceni še učinke koalicijskega sporazuma. Ena od ugotovitev analiz o koristnosti takšne prakse je, da le-ta s časom pripomore k bolj realističnim obljubam političnih strank in k boljši obveščenosti volilnega telesa o posledicah predvidenih ukrepov. Zanimivo je, da so na Nizozemskem pobudo o ocenjevanju volilnih programov sprožile politične stranke same. Krog strank, ki so želele pridobiti neodvisno oceno lastnih političnih programov, se je z leti zaradi ugodnega sprejema takšnih ocen v splošni javnosti širil, zaradi česar je bil CPB primoran postaviti omejitve pri ocenjevanju. Programe ocenjevanja političnih programov v nekoliko ožjem obsegu izvajajo tudi v ZDA (CBO), Veliki Britaniji (IFS), zametki prizadevanj za povečanje transparentnosti programov političnih strank se pojavljajo tudi v nekaterih drugih državah (npr. Latvija).

Ocenjevanja možnih učinkov smo se lotili z vso resnostjo in odgovornostjo ter se zavedali večplastne negotovosti pri ocenjevanju učinkov koalicijske pogodbe. Zato Fiskalni svet ocen ni podajal v točkovnem smislu temveč na podlagi različnih scenarijev v razmikih, predvsem pa opozoril, da ocene ne predstavljajo napovedi bodočih gibanj temveč nakazujejo le tveganja, ki bi se lahko realizirala ob doslednem izvajanju ukrepov, navedenih v koalicijski pogodbi. Z javno objavo smo želeli prispevati tudi k večji transparentnosti tovrstnih dokumentov ter k zavedanju političnih deležnikov o odgovornosti, ki jo imajo ob njihovi pripravi. Fiskalni svet namerava v okviru razpoložljivih možnosti tudi v prihodnje opozarjati na tveganja, ki bi lahko vplivala na vzdržnost javnih financ.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje