www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2017
Objavljeno: 30. 5. 2018

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2017

Fiskalni svet je po Zakonu o fiskalnem pravilu (ZFisP) do konca maja vsakega leta Državnemu zboru RS dolžan oddati poročilo o delovanju v preteklem letu. Poročilo v prvem delu prikazuje strukturo in različne ravni delovanja Fiskalnega sveta v prvem letu njegovega obstoja. Fiskalni svet je v letu 2017 pripravil več ocen proračunskih dokumentov, ki mu jih nalaga zakonodaja, hkrati pa se je odzival na makroekonomske in ekonomsko-politične dogodke, ki so zaznamovali to leto. V drugem delu poročila so prikazane izbrane teme, ki jih Fiskalni svet podrobneje preučuje oziroma ki predstavljajo podlago za mnenja in ocene, ki jih podaja Fiskalni svet.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje