www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2020
Objavljeno: 13. 5. 2021

Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2020

Fiskalni svet je pripravil poročilo o delovanju v preteklem letu, ki ga je po Zakonu o fiskalnem pravilu do konca maja vsakega leta dolžan predati Državnemu zboru Republike Slovenije.

Fiskalni svet ocenjuje, da je v letu 2020 v celoti opravil obveznosti, ki mu jih nalaga zakonodaja. V letu 2020 je pripravil vse potrebne ocene proračunskih dokumentov. Vzporedno je v obdobju izjemnih okoliščin, v katerih se tudi na ravni EU spodbuja k uporabi vseh fleksibilnosti, ki jih obstoječa pravila dopuščajo v času neobičajnih dogodkov izven nadzora države, spremljal odzivanje na epidemijo. Pri tem je skušal prispevati k transparentnosti in obveščanju javnosti o javnofinančnih učinkih z epidemijo povezanih ukrepov. Zato se je še v večji meri kot doslej naslonil na kvalitativno ocenjevanje in presojo, ali so ukrepi za premagovanje krize lahko učinkoviti in usmerjeni na dejansko reševanje z epidemijo povzročenih problemov. Pri tem je pomembna začasna narava teh ukrepov, kar pomeni iztek njihovega učinka, ko razlogi zanje izzvenijo. Zato je v letu 2020 Fiskalni svet nekajkrat pozval deležnike, naj se izogibajo interventnim ukrepom, ki na srednji rok strukturno slabšajo položaj javnih financ.

Fiskalni svet je z ocenjevanjem izpolnjevanja fiskalnih pravil v proračunskih dokumentih začel v letih živahne gospodarske aktivnosti in razmeroma udobno doseženih javnofinančnih nominalnih presežkov. Leto 2020, na katero se nanaša to poročilo Fiskalnega sveta, pomeni zaradi epidemije in občutnega padca gospodarske aktivnosti jasen prelom in prehod v obdobje daljše negotovosti zaradi izjemnih okoliščin pandemije. Leto 2020 predstavlja tudi prelom s prakso glede odzivanja ekonomske politike v predhodnih krizah, tako na ravni denarne politike kot glede usmeritev o prednostnih nalogah fiskalne politike v EU v krizi, skupaj s sprejetimi novimi instrumenti pomoči. Že doslej se je izkazalo, da so veljavna fiskalna pravila dovolj fleksibilna za ustrezno odzivanje tudi v teh drugačnih okoliščinah, saj med drugim omogočajo tudi ukrepe, namenjene okrevanju gospodarske aktivnosti. Vendar hkrati kljub začasnem izvzetju zasledovanja srednjeročne uravnoteženosti v času izjemnih okoliščin na srednji in daljši rok ostajajo glavna opora fiskalni politiki ob sprejemanju odločitev, od katerih je odvisna vzdržnost javnih financ, od te pa blaginja prebivalcev sedaj in v prihodnosti. Podpora doseganju obeh ciljev na srednji in dolgi rok je tudi osnovno vodilo delovanja Fiskalnega sveta.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje