www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Posvet Fiskalnega sveta ob koncu leta 2018
Objavljeno: 12. 12. 2018

Posvet Fiskalnega sveta ob koncu leta 2018

Člani Fiskalnega sveta so bili imenovani marca 2017, leto 2018 pa je bilo prvo celo koledarsko leto, v katerem je Fiskalni svet deloval. Ob tej priložnosti smo organizirali posvet s poznavalci javnih financ in ekonomske politike. Povabilu na posvet so se odzvali dr. Anže Burger, dr. Boris Majcen, dr. Matjaž Novak, dr. Jure Stojan, dr. Janez Šušteršič in mag. Boštjan Vasle.

V razpravi so bila podana mnenja o dosedanjem delu Fiskalnega sveta ter o nalogah in izzivih, s katerimi se bo po mnenju povabljencev soočal v prihodnje. Gostje so se o dosedanjem delu Fiskalnega sveta večinoma izrazili pozitivno ter poudarili pomen neodvisnosti in kakovost mnenj, ki jih podaja.

Po mnenju sodelujočih glede na omejene človeške vire ne bi bilo priporočljivo občutneje širiti področij analize, bi pa moral Fiskalni svet bolj sistematično uporabljati vse razpoložljive kanale komuniciranja preko katerih svoja mnenja prenaša v javnost in vpliva na javno mnenje. V zvezi s tem je večina gostov izpostavila potrebo po vzpostavitvi večje prepoznavnosti in vlaganju v izobraževanje splošne javnosti o pomenu vzdržnosti javnih financ in s tem povezano tudi s fiskalnimi pravili in institucijami, ki bdijo nad njihovim izpolnjevanjem. Fiskalni svet bi moral po mnenju udeležencev posveta v večji meri prispevati tudi k splošni razpravi o usmeritvah fiskalne politike, tudi s poglobitvijo sodelovanja z institucijami, ki delujejo na tem področju. Več razpravljavcev se je zavzelo tudi za eksterno oceno Fiskalnega sveta po nekaj letih njegovega delovanja.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje