www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Posvet Fiskalnega sveta ob koncu leta 2019
Objavljeno: 5. 12. 2019

Posvet Fiskalnega sveta ob koncu leta 2019

Fiskalni svet je ob koncu leta 2019 organiziral redni posvet s poznavalci javnih financ in ekonomske politike. Povabilu na posvet so se odzvali mag. Marijana Bednaš, dr. Anže Burger, mag. Saša Jazbec, dr. Bogomir Kovač, dr. Janez Šušteršič in mag. Boštjan Vasle. Razprava se je na pobudo Fiskalnega sveta dotaknila dveh širših področij: fiskalnih pravil in dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

Po mnenju sodelujočih morajo fiskalna pravila postaviti trdne omejitve zahtevam glede prekomerne proračunske porabe in delovati stabilizacijsko glede na ciklični položaj gospodarstva. Čeprav sta določanje cikličnega položaja in s tem tudi natančno ocenjevanje spoštovanja na tem temelječih fiskalnih pravil metodološko težavna, so koristi fiskalnih pravil nedvomne. Ob tem se poraja vprašanje, ali obstoječa fiskalna pravila v zadostni meri zagotavljajo vodenje proticiklične fiskalne politike, zlasti doseganje dovolj velikih javnofinančnih presežkov v ugodnih gospodarskih razmerah, ki nato odpirajo tudi prostor za ukrepanje v času gospodarskega ohlajanja. Ker postavlja nacionalno fiskalno pravilo v Sloveniji omejitve glede zgornje dovoljene mejo izdatkov, bi morali nosilci ekonomske politike v večji meri upoštevati načelo previdnosti ter se hkrati precej bolj posvečati kakovosti in strukturi izdatkov znotraj mej, določenih s fiskalnim pravilom.

Snovalci ekonomske politike se morajo čim prej soočiti tudi z izzivi, ki jih prinaša pričakovano ohlajanje gospodarske rasti, dolgoročno pa še posebej demografske spremembe. Pri tem se postavlja vprašanje, ali so bila leta ugodnih gospodarskih razmer v zadostni meri uporabljena za oblikovanje fiskalnega prostora, ki bo potreben za naslovitev upočasnjene rasti gospodarske aktivnosti. Hkrati so nekateri udeleženci posveta menili, da bodo za soočanje s posledicami demografskih sprememb potrebni ukrepi ne le na strani izdatkov temveč tudi iskanje dodatnih virov oziroma prestrukturiranje prihodkov javnih blagajn.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje