www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Posvet ob 1. obletnici Fiskalnega sveta
Objavljeno: 3. 4. 2018

Posvet ob 1. obletnici Fiskalnega sveta

Člani Fiskalnega sveta so bili v Državnem zboru potrjeni 21. 3. 2017, ko je Fiskalni svet tudi pričel z delovanjem. Fiskalni svet je ob 1. obletnici obstoja organiziral posvet s poznavalci javnih financ in ekonomske politike. Povabilu na posvet interne narave so se odzvali dr. Mitja Čok, mag. Mitja Gaspari, ddr. Timotej Jagrič, dr. Dušan Mramor, mag. Jorg Kristijan Petrovič in dr. Marjan Senjur.

Razpravljavci so na poziv Fiskalnega sveta izrazili mnenja o dosedanjem delu ter o nalogah in izzivih, s katerimi se bo novoustanovljena institucija soočala v prihodnje. Izraženo je bilo enotno mnenje, da je Fiskalni svet neodvisna institucija, ki mora tudi v prihodnje pozorno bdeti nad stanjem javnih financ. Ker je posebej v začetni fazi obstoja institucij pomembna prisotnost v javnosti, je potrebno vzpostaviti stalne odnose z mediji, za zagotavljanje kredibilnosti pa je nujna visoka strokovna kakovost priporočil, ki jih objavlja Fiskalni svet.

Fiskalni svet bi se moral po mnenju sodelujočih v razpravi poleg tekočih nalog, ki mu jih nalaga zakonodaja, v večji meri posvetiti tudi srednjeročnim izzivom, predvsem javnofinančnim posledicam staranja prebivalstva, analizi fiskalnih tveganj, aktivni vlogi pri sprejemanju relevantne zakonodaje in vzpostavitvi učinkovitih odnosov s fiskalnimi sveti v EU. Razpravljavci so se dotaknili še aktualnih vprašanj ocene cikličnega položaja gospodarstva, previdnosti pri proračunskem načrtovanju in nujnosti zbiranja presežkov proračunov ob ugodnih gibanjih v javnih financah. Ob tem so spregovorili tudi o aktualnih dogajanjih glede zakonodajnih zahtev, ki bi lahko ogrozile kratko- in srednjeročno javnofinančno stabilnost Slovenije.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje