www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, junij 2022
Objavljeno: 7. 6. 2022

Mesečna informacija, junij 2022

Primanjkljaj državnega proračun je po začasnih podatkih v prvih petih mesecih 2022 znašal -22 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov pa bi imel državni proračun presežek v višini 309 mio EUR.

Prihodki so bili v prvih petih mesecih 2022 medletno višji za 17,3 %, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov pa so bili višji za 20,1 %.

Odhodki so bili v prvih petih mesecih letos medletno nižji za -9,2 %, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov v višini 402 mio EUR pa bi bili za 14,4 % višji.

Skupni obseg odhodkov državnega proračuna za COVID ukrepe od marca 2020 do konca maja letos znaša 5.194 mio EUR.

Zmanjšanje primanjkljaja glede na enako obdobje lani je predvsem posledica nižjih odhodkov za COVID ukrepe in rasti prihodkov ob okrevanju gospodarske aktivnosti. V primeru, da do konca leta ne pride do občutnega poslabšanja gospodarskih razmer ocenjujemo, da bodo prihodki višji od projekcij v državnem proračunu. Posledično bi moral biti ob doseganju ciljne vrednosti odhodkov nižji tudi primanjkljaj. Po drugi strani so ključna kratkoročna negativna tveganja povišanje stroškov dela ob uresničitvi sindikalnih zahtev ter povrnitev finančne izgube prodajalcem naftnih derivatov oziroma morebitni dodatni ukrepi za omejevanje vpliva visokih cen na gospodinjstva in gospodarstvo.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje