www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, oktober 2021
Objavljeno: 5. 10. 2021

Mesečna informacija, oktober 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih devetih mesecih 2021 znašal -2.453 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal -388 mio EUR. V državnem proračunu je za celo leto predviden primanjkljaj v višini -2.747 mio EUR.

Prihodki so bili v prvih devetih mesecih za 19,6 % višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov pa so bili višji za 9,8 %. Razmeroma visoka rast prihodkov je v veliki meri posledica učinka osnove, ko so lani ob začetku epidemije prihodki občutno upadli, in sproščanja omejitvenih ukrepov letos.

Odhodki so bili v prvih devetih mesecih za 15,3 % višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov v višini 2.324 mio EUR pa so bili višji za 8,7 %. Slednje je v prevladujoči meri posledica višjih stroškov dela in investicij.

V prvih devetih mesecih 2021 je skupni neposredni obseg COVID ukrepov znašal 2.311 mio EUR, kar je okoli trikrat več, kot je bilo za celo leto 2021 predvideno s spremembo proračuna oktobra lani. Največji del COVID odhodkov v prvih devetih mesecih letos (okoli 700 mio EUR) in od začetka epidemije marca lani (okoli 900 mio EUR) predstavljajo dodatki zaposlenim.

Skupni neposredni učinek COVID ukrepov od marca 2020 znaša 4.704 mio EUR, skupni obseg z upoštevanjem še potencialnega učinka na rezultate državnega proračuna iz naslova poroštev, likvidnostnih kreditov in odlogov plačil kreditnih obveznosti pa 5.314 mio EUR.

V ukrepe za ohranjanje delovnih mest je bilo po začasnih podatkih junija 2021 vključenih 28 tisoč zaposlenih. Konec junija se je zaključil ukrep nadomestila za čakanje na delo, julija in avgusta pa so občutno upadli oddani zahtevki za nadomestilo za skrajšani delovni čas in odrejeno karanteno.

Fiskalni svet je 23. 9. 2021 v oceno prejel predlog Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, s predvidenimi spremembami v najvišjem dovoljenem obsegu izdatkov sektorja država in odhodkov državnega proračuna v letu 2021. Skladno z zakonsko predvidenim 15-dnevnim rokom bomo oceno objavili 8. 10. 2021.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje