www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Posodobitev ocene dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih enkratnih protikriznih ukrepov in ocena javnofinančnega učinka Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)
Objavljeno: 5. 6. 2020

Posodobitev ocene dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih enkratnih protikriznih ukrepov in ocena javnofinančnega učinka Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

Aktivnosti za zajezitev epidemije virusa COVID-19 bodo skupaj z eksogeno danimi učinki epidemije vplivale na globok upad gospodarske aktivnosti. Za omilitev teh posledic  so bili sprejeti obsežni enkratni ukrepi z občutnim vplivom na stanje javnih financ. Pri njihovem sprejemanju in predvsem izvajanju je pomembna transparentnost, ki je ključna za zagotovitev njihove verodostojnosti med domačimi gospodarskimi subjekti kot tudi na finančnih trgih, od katere bosta v veliki meri odvisna razpoložljiv obseg in cena finančnih sredstev. Nenazadnje je transparentnost pomembna tudi za oceno učinkovitosti ukrepov, ko bo epidemija zaključena. Fiskalni svet se je, skladno tudi s priporočili mednarodnih organizacij (OECD, IMF), odločil za tekoče spremljanje javnofinančnih učinkov do sedaj sprejetih enkratnih ukrepov in za redno posodabljanje ocene.

Vlada je ob sprejemanju Koronapaketa 1 ocenila vrednost teh enkratnih ukrepov z neposrednim učinkom na javne finance na okoli 3 mrd EUR oziroma 6,7 % BDP, napovedanega za letos. V Programu stabilnosti 2020 se je ocena znižala za okoli tretjino na slabi 2 mrd EUR oziroma 4,4 % BDP. Fiskalni svet je ob oceni Programa stabilnosti ocenil vrednost ukrepov na okoli 1,7 mrd EUR oziroma 3,8 % BDP. 15. 5. 2020 smo objavili prvo oceno, tokrat jo posodabljamo s podatki do 1. 6. 2020, po katerih neposredni javnofinančni učinek ukrepov iz Koronapaketa 1 znaša 634 mio EUR.

Državni zbor je 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) oziroma t. i. Koronapaket 3. Vnaprejšnje ocene učinkov posameznih zakonodajnih ukrepov so zaradi številnih predpostavk sicer negotove, saj so odvisne od številnih predpostavk. Vladna ocena učinka tega zakona na javne finance je ob njegovi predložitvi v sprejemanje v Državnem zboru znašala 1 mrd EUR, med razpravo je prišlo do nekaterih sprememb, ki lahko imajo dodatne javnofinančne posledice. Po naši oceni vrednost ključnih enkratnih ukrepov z največjim pričakovanim neposrednim učinkom na javne finance in za katere so razpoložljivi podatki znaša nekaj nad 0,5 mrd EUR.

Stanje sprejetih ukrepov

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje