www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Mesečna informacija, december 2021
Objavljeno: 3. 12. 2021

Mesečna informacija, december 2021

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih enajstih mesecih 2021 znašal -2.641 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal -577 mio EUR. Po septembrski oceni realizacije Ministrstva za finance naj bi primanjkljaj državnega proračuna letos znašal -3.958 mio EUR, kar je okoli 1.200 mio EUR več kot po proračunu, ki je bil sprejet lansko jesen.

Prihodki so bili v prvih enajstih mesecih za 19,1 % višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov pa so bili višji za 8,9 %.

Odhodki so bili v prvih enajstih mesecih za 14,7 % višji kot v enakem obdobju lani, brez upoštevanja neposrednega učinka COVID ukrepov v višini 2.587 mio EUR pa so bili višji za 8,2 %. Slednje je v prevladujoči meri posledica investicij in stroškov dela.

Skupni obseg odhodkov državnega proračuna za COVID ukrepe od marca 2020 znaša 4.591 mio EUR. Največji posamezen ukrep predstavljajo dodatki zaposlenim v višini 1 mrd EUR, od tega v enajstih mesecih letos okoli 800 mio EUR. Iz septembrske ocene realizacije Ministrstva za finance za 2021 izhaja, da naj bi v okviru odhodkov za COVID ukrepe stroški dela v zadnjem mesecu letos znašali še okoli 160 mio EUR. To je torej okoli dvakrat več kot v povprečju na mesec doslej.

Iz septembrske ocene Ministrstva za finance glede letne realizacije za 2021 izhaja, da naj bi obseg odhodkov državnega proračuna decembra znašal 2.400 mio EUR, kar je za okoli polovico oziroma za okoli 800 mio EUR več kot decembra lani. Medletna rast odhodkov brez učinka COVID ukrepov in investicij naj bi se tako s 5,7 % v prvih enajstih mesecih okrepila na 49,3 % decembra.

Podatki potrjujejo opozorilo Fiskalnega sveta ob oceni proračunskih dokumentov, da bo dejanska realizacija verjetno manjša od omenjenih ocen. Projekcije za prihodnja leta v sprejetih proračunskih dokumentih tako znova ne temeljijo na ustreznih osnovah. S tem se povečujejo tveganja za strukturno slabšanje javnih financ. Ta izhajajo tudi iz nekaterih zakonskih predlogov, ki so v obravnavi v Državnem zboru, in sprejetih ukrepov po sprejemu proračunskih dokumentov.

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje