www.fs-rs.si / Aktualno / Aktualno / Posodobitev ocene dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih enkratnih protikriznih ukrepov
Objavljeno: 31. 8. 2020

Posodobitev ocene dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih enkratnih protikriznih ukrepov

Fiskalni svet se je ob pričetku sprejemanja enkratnih protikriznih ukrepov odločil za tekoče spremljanje njihovih javnofinančnih učinkov in za redno posodabljanje ocene. Tokrat objavljamo četrto oceno dejanskega učinka, ki vključuje verjetno dokončne učinke Koronapaketa 1, medtem ko so finančni učinki ostalih ukrepov zaradi njihovega nadaljnjega izvajanja še v veliki meri nedokončni. Dosedanji dejanski javnofinančni učinek je precej manjši od predhodnih ocen, narejenih ob sprejemanju ukrepov. Skupaj je dosedanja vrednost vseh ukrepov z neposrednim javnofinančnim učinkom namreč okoli 1,5 mrd EUR, kar je skoraj pol manj od ocen vlade ob njihovem sprejemanju. V okviru ukrepov za zagotavljanje likvidnosti so bili sprejeti še ukrepi odloženih oziroma obročnih plačil davčnih obveznosti (okoli 250 mio EUR), dve poroštveni shemi v višini 2,2 mrd EUR, iz katerih je bilo do zdaj izdanih le 76 mio EUR poroštev ter možnost odloga plačila kreditnih obveznosti. Rezultati simulacij vseh ukrepov pokažejo, da bi bila gospodarska aktivnost zaradi ukrepanja v letu 2020 višja za približno 1,5 % od tiste, predvidene v scenariju, ki ukrepanja ne vključuje.

Podrobnejšo analizo učinkov sprejetih ukrepov za omilitev posledic epidemije bo Fiskalni svet objavil v okviru ocene rebalansa državnega proračuna za leto 2020, predvidoma do sredine septembra. Fiskalni svet od Vlade pričakuje, da bo v okviru sprejemanja proračunskih dokumentov v prihodnjih mesecih skladno z načelom transparentnosti podala lastno oceno dejanskega javnofinančnega učinka sprejetih ukrepov in kljub nadaljnji negotovosti predvsem verodostojno predstavila nadaljnje ukrepe za omilitev posledic epidemije na gospodarsko aktivnost in javne finance.

Stanje sprejetih ukrepov

© Fiskalni svet 2017 - 2024

Ta spletna stran uporablja piškotke. - Več o piškotkih

Ime Namen Veljavnost
pll_language Piškotek si zapomni uporabnikovo izbiro jezika spletnega mesta. 1 leto
TS(...) Spletni strežnik, kjer gostuje spletno mesto Fiskalnega sveta (t. j. strežnik Ministrstva za javno upravo), za svojo polno funkcionalnost uporabnikom nastavlja sejni piškotek, katerega ime se prične s TS in nadaljuje s poljubno šestnajstiško vrednostjo [0-f], npr. ‘TS015ff37’), in je nujno potreben za zagotavljanje ustrezne ravni storitve. čas seje